WEBINAR: Hvor passer CRM inn i deres bedrift?

Det er veldig vanlig at bedrifter har informasjon om produkter og priser i ERPsystemet, mens de har kunderelatert informasjon I CRM-systemet. Ved å koble ERP og CRM sammen får du et 365 graders overblikk over dine kunder.
Program:
Superoffice CRM
Pris/pers:
Gratis

Det er mange fordeler med å integrere CRM og ERP og automatisere bedriftens prosesser. Har du ikke gjort det allerede er det på tide at du evaluerer hvordan manglende integrasjon påvirker hverdagen i bedriften.

Når salg, regnskap og kundeservice jobber med hver sine «informasjons-siloer» kan det gi dårlig lønnsomhet. Å forsøke å få tak i riktig informasjon fra to forskjellige systemer er ikke en god måte å jobbe på, for ikke å snakke om alle feilene det kan føre til.
Uten integrasjon har ikke selgerne nødvendigvis tilgang til ERP-systemet. Da kan de ikke følge med på salgene sine gjennom de forskjellige fasene: fra lead via kunde til fakturert og betalt.

Noen av fordelene ved å integrere begge systemene kan være:
1. Man oppdaterer data bare en gang, - spart tid og økt produktivitet
2. Redusere feilkilder i databasen
3. Forbedre tilbudsprosessen
4. Gi markedsavdelingen og selgerne flere verktøy
5. Få kundeservice-teamet til å blomstre
6. Skap en bedre kundereise

I dette webinaret vil vi ta for oss hvorfor det lønner seg å koble ditt økonomisystem sammen med SuperOffice CRM. Vi tar imot spørsmål underveis og vil vise deg en løsning «live». Vi har satt opp to datoer slik at du kan velge den som passer deg best!

Sted og dato