Økonomibistand - PRO-M

Produksjon

PRO-M

Pro-M som er spesialverktøy for bransjene Mekanisk Industri og Overflatebehandling. Pro-M benyttes for planlegging, optimalisering og dokumentasjon av viktige verdiskapende prosesser knyttet til: kalkyler, ordre, innkjøp/lagerstyring (logistikk), prosjekt, produksjonsplaner, forbruksregistrering (tid/varer), etterkalkyler, frakt og faktura. Verktøey er tilrettelagt også for bruk på operatørnivå, med egne terminaler, slik at det kan kjøres, om ønskelig, helt papirløst.


Noen av fordelene med Pro-M:

  • Enkelt å lage kalkyle, som danner grunnlag for tids-/material-forbruk, noe som igjen gir grunnlag for riktig etterkalkyle.
  • Tidsregistrering for jobb og mønstring, som sørger for raskere oppdatering av kalkyler og fremdrift.
  • Kan dra inn alle typer dokumenter, som tegninger, bilder, e-poster og vedlegg, for lagring der det er behov. Dette kan for eksempel være på tegning/ordre, tilgjengelig for produksjon.
  • Sertifikathåndtering, chargenummer, parts-/serie-nummer.
  • Håndterer tegningsrevisjoner.
  • Enkel statusoppdatering på alle plan.
  • God kontroll med varelager, for å minimalisere kapitalbinding.
  • Netto-/brutto-behovsberegning.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive