Økonomibistand - VIEW MPS

Produksjon

VIEW MPS

VIEW MPS er for planlegging, optimalisering og dokumentasjon av viktige verdiskapende prosesser knyttet til: CRM, kalkyler, ordre, innkjøp/lagerstyring (logistikk), prosjekt, produksjonsplaner, forbruksregistrering (tid/varer), etterkalkyler, frakt og faktura. Tett integrert mot ditt økonomisystem og andre databaser. Løsningene tilbyr nødvendige oversikter til dagens utfordringer, samtidig som du ivaretar fremtidens krav til styring. VIEW MPS gir deg full kontroll på verdiskapningen!

Noen av mulighetene med View Material og produksjonsstyring (MPS):

  • Innkjøp, lager, ordre, fakturering, behovsberegning
  • Administrasjon av artikler, stykklister og resepter
  • Administrasjon av kalkyler, dokumenter og sporbarhet
  • Produksjonsstyring av materialer, rekvisisjoner, operasjoner, kjøreplaner
  • Produksjonsstyring av forbruk, tidsregistreringer, rapporter og etterkalkyler
  • Salgsplanlegging av prospekter, tilbud, aktiviteter og fremdrift
  • Prosjektstyring i forhold til timer, forbruk, fakturaer, regnskap
  • Budsjettering i forhold til salg, kostnader og resultateter
  • Håndtering av avvik, kvalitetssystem og reklamasjoner

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive