Økonomibistand - Produkter

Våre produkter og tjenester er effektivitet på dine premisser

Produkter

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive. Våre kunder er alle typer virksomheter, fra små bedrifter til internasjonale konsern.

Våre kjerneområder er økonomi, logistikk, kasseløsninger, CRM og lønn. Vi er totalleverandør av løsningene. Det innebærer at vi gjennomfører forprosjekt for å analysere og komme med løsningsforslag, samt ta ansvar for implementering, tilpasninger, opplæring, drift og løpende oppfølging.

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med oss om mulighetene med våre løsninger? Kontakt oss!