Mobile Worker og Visma Business

Vi i ØkonomiBistand har gjort det enklere for våre kunder i bygg- og anleggsbransjen å prosjektstyre rett fra mobil app, og inn i Visma Business.

Mobile Worker er et digitalt prosjektstyringssystem for bedrifter innen bygg- og anlegg. Løsningen består av en skybasert prosjektportal og en mobil app som gir deg en lettere hverdag uansett om du er på kontoret eller i felt.

Integrasjonen mellom Mobile Worker og Visma Business overfører grunndata som ansatte, kunder, lager og produktregister (varer, timer, utlegg, annet), fra Visma Business til Mobile Worker. Prosjekt og ordrer kan opprettes og vedlikeholdes i både Mobile Worker og Visma Business, og integreres automatisk mellom systemene. Registreringer av materielluttak, timer og utlegg som gjøres i Mobile Worker, oppdateres rett på aktuell ordre i Visma Business for blant annet fakturering.

Les mer om vår samarbeidspartner, Mobile Worker, her.

De viktigste fordelene:

• Visma Business overfører grunndata som ansatte, kunder, lager og produktregister (varer, timer, utlegg, annet) til Mobile Worker
• Prosjekt og ordrer kan opprettes og vedlikeholdes i både Mobile Worker og Visma Business
• Registreringer av materielluttak, timer og utlegg i Mobile Worker sendes til ordre i Visma Business

Kai Laberg
Seniorkonsulent
915 83 595
Epost