ØB Fakturapost

Regnskapsbilag rett i Dokumentsenter

ØB Fakturapost gjør det mulig å motta alle former for regnskapsbilag, inkludert inngående faktura, på e-post, direkte inn i Visma Dokumentsenter uten at noen personer må være involvert. Nå er det slutt på at all informasjon ikke blir med i regnskapsdokumentasjonen. Med ØB Fakturapost kommer alle filtyper inn i Visma Dokumentsenter.

Et alternativ til AutoInvoice

Med ØB Fakturapost får du automatisk overføring av fakturaer vedlagt e-post til organisasjonsummer@fakturapost.no. Herfra går fakturaen direkte til Dokumentsenteret hvor den blir tolket automatisk og er klar for godkjenning og/eller overføring til økonomisystemet. Vår tjeneste er et alternativ til AutoInvoice og skal ikke forveksles som en erstatning. ØB Fakturapost er ekstra aktuelt sammen med helautomatisk innlesing, tolking og attestasjonsflyt.

Motta alle typer regnskapsbilag vedlagt e-post rett i Dokumentsenter for Visma Business, Global og Contracting, ferdig OCR-tolket og uten transaksjonskostnad. Bruk også gjerne app for å sende inn bilag til regnskapsfører.

ØB Byråteam

Vårt byråteam har utviklet effektive løsninger for regnskapsbranjsen. De har samlet et utvalg av sine standardløsninger på sin egen side. Felles for disse løsningene er at de effektiviserer det daglige arbeidet for både regnskapsførere som benytter Visma Business og kunder av regnskapsbyråene. Besøk Byråteamets sider