Økonomibistand - Oversikt

ØB Fakturapost

E-postfaktura rett i Dokumentsenter. Ingen transaksjonskostnader.

ØB Fakturapost

ØB Fakturapost gjør det mulig å motta alle former for regnskapsbilag, inkludert inngående faktura, på e-post, direkte inn i Visma Dokumentsenter uten at noen personer må være involvert.

Med ØB Fakturapost får du automatisk overføring av fakturaer vedlagt e-post til oraganisasjonsummer@fakturapost.no. Herfra går fakturaen direkte til Dokumentsenteret hvor den blir tolket automatisk og er klar for godkjenning og/eller overføring til økonomisystemet. Vår tjeneste er et alternativ til AutoInvoice og skal ikke forveksles som en erstatning. ØB Fakturapost er ekstra aktuelt sammen med helautomatisk innlesing, tolking og attestasjonsflyt.

Les mer om forskjellen mellom AutoInvoice og ØB Fakturapost her

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive