ØB Integrasjon

Utveksling av data

ØB Integrasjon er ikke bundet til noen bestemt type integrasjon og kan dermed brukes for utveksling av data mellom alle typer datasystemer og kilder. I tillegg til styring av selve dataflyten mellom forskjellige løsninger, så tar ØB Integrasjon seg også av feilhåndtering, logging og tidsstyring. ØB Integrasjon blir stadigvekk videreutviklet. Vi har både fått mange flere formater og vi har utvidet funksjonaliteten i integrasjonsmotoren. Blant annet holder vi med å integrere mulighet for SMS-varsling hvis en integrasjon skulle feile.

Det er store fordeler ved å bruke en standard løsning som ØB Integrasjon fremfor å få skreddersydd en integrasjon. Dette går både på at det er kostnadseffektivt, det gir stor fleksibilitet ved endringer i grensesnittene for den programvaren som skal integreres. Ikke minst funksjonaliteten når det gjelder tilleggstjenester som feilhåndtering med blant annet varsling via mail osv.
Last ned brosjyre her.

 

Fleksibel – Alle typer datakilder

Integrasjonsmotoren takler en rekke type datakilder. Dette kan for eksempel være et ERP-system, fil, webservices eller andre former for data-input. Motoren håndterer input-formatene via standardiserte komponenter og leverer de videre til en modul som forvalter selve konverteringen av formatet. Modulen leverer dataene deretter videre til det ønskede Output-system (fil, webservices, Visma Business/Global eller andre).

Webservices

ØkonomiBistand tilbyr også et sett med standardiserte web-services mot Visma Business og Visma Global. For Visma Global finnes det ingen webservices direkte fra Visma, men våre webservices bruker Visma sitt utviklingsgrensesnitt for å trygt lese ut- og inn data til økonomisystemet. Mot Visma Business har Visma en webservice-integrasjon, men det krever en del kompetanse og mye prøving og feiling for å få dette i gang for en ekstern utvikler.

Våre egne webservices har som mål at de er standardiserte og gjør det enkelt å lese og skrive data. Vi har komponenter for bilagsregistrering, ordreregistrering osv. Webservices har den store fordelen at de er tilgjengelig fra hvor som helst og når som helst. De kan levere eller skrive data direkte online og gir grunnlaget for veldig tette integrasjoner, hvor det er viktig å gi brukerne umiddelbare tilbakemeldinger (typisk nettbutikk – kan varen leveres?). Våre webservices kan forstås som topplag til standardiserte komponenter vi lager inn mot ERP-systemene Visma Business, Visma Global og etter hvert Visma.net.

Florian Haase
Utviklingssjef
464 00 540
Epost