ØB Portalen – skybaserte integrasjoner

 

Enkel og sikker integrasjon for
Visma.net ERP, Visma Business og Visma Global.

ØB Portalen sørger for sømløse integrasjoner mellom både rene skyløsninger og tradisjonelt installerte applikasjoner.

Styring og kontroll av dataflyt gjøres i den skybaserte portalen som er selve “motoren” i integrasjonene. Denne kombineres med en kobling mot de programmene som skal integreres. Vi har ferdige koblinger for en rekke løsninger – evnt kan vi tilpasse integrasjonen etter de behov dere har.

 

Funksjoner i ØB Portalen

 • Automatisk dataoverføring mellom dine løsninger
  Dette kan settes opp som en online løsning hvor dataoverføring skjer umiddelbart eller med tidsstyring, avhengig blant annet av hva slags løsninger som skal integreres og teknologi.
 • Konvertering av dataformater
  I en del tilfeller må dataformater endres eller legges til for å bli håndtert riktig ved overføring til et Visma økonomisystem.
 • Integrasjonslogikk
  Hvilke data skal overføres og hva utløser dette. Hvilket system “eier” grunndata.
 • Tidsstyring av datautveksling
  Vurderes i forhold til behov, datamengde og belastning på servere.
 • Logging av aktivitet
  Ved feilsituasjoner kan detaljert logging være nyttig
 • Epost varsling
  Det kan settes opp automatisk epost varsling ved spesielle hendelser.
 • Feilhåndtering
  Dette settes opp feilhåndtering som bestemmer hva som skjer hvis det oppstår feil – f.eks skal hele overføringen avvises, evnt kun transaksjoner med feil, automatisk retting av verdier, varsling av bruker mm.

 

Fleksibel – Alle typer datakilder

ØB Portalen takler en rekke type datakilder. Dette kan for eksempel være et ERP-system, fil, EDI, webservices eller andre former for data. Under er noen av de formatene og løsningene vi har levert integrasjoner til.

 

Ferdige formater for bruk i ØB Portalen

ØB Factoring

Factoring Løsning fra ØB som integrerer de fleste Factoringselskaper mot alle Visma.ERP systemer

ØB har lang erfaring med integrasjon av factoringselskaper mot Visma ERP systemer. For Visma Global og Visma Business finnes det en egen løsning som blir installert hos kunden som håndterer integrasjonen. Mot Visma.Net brukes Økonomibistand sin Portalløsning for å håndtere integrasjonen. Integrasjonen er sømløst og integrerer de fleste factoringselskapene.

Integrasjon for inkassosystemer

Integrasjonen kobler direkte sammen Visma Business og inkassotjenester. Integrasjonen er basert på webservice.

ØB Dokumentlagring

ØB Dokumentlagring er et verktøy for å enkel kunne importere dokumenter i Visma Business.Denne håndterer import av alle typer dokumenter til Visma Business. Dokumentlagring støtter Drag and drop funksjonalitet og er egnet til å importere dokumenter til alle registre i Visma Business.

ØB EDI integrasjon

Utveksling av elektroniske dokumenter mellom bedrifter

EDI Integrasjonen sørger for utveksling av elektroniske ordre / fakturadokumenter direkte mellom partene. EDI Integrasjon er egnet der mottaker krever spesialformater, eller mottaker har spesielle krav i forhold til standardformatene. Vi støtter alle EDI formater – finnes ikke det ønskede formatet allerede, så implementerer vi det. EDI integrasjon kan parameterstyres og dermed har vi stor fleksibilitet når det gjelder konfigurasjon av formatene. Vi har lang erfaring med sammenkobling av parter som ønsker å utveksle EDI-meldinger. EDI Integrasjon skjer via ØB Portalen og dermed har vi full kontroll på versjoner, programkoder og oppsett. Brukerne vil også få oversikt / tilgang til transaksjonsstatus og transaksjonsdetaljer.

Byggoffice integrasjon

Integrasjon for Visma Global, Visma Business og Visma.Net mot Byggoffice

Overføring av transaksjoner fra Visma Global, Visma Business og Visma.Net. I tillegg er det tilgjengelig en modul for visning av Visma Dokumentsenter dokumenter direkte fra Byggoffice. Spesielt for Visma Global og Visma Business:

SQL til fil eksport

Eksportrutine som er kompatibel med ØB Integrasjon som kan legge ut SQL spørringer til CSV fil. Integrasjonen gir mulighet til å eksportere resultater av SQL-spørringer til fil tidsstyrt

CSV Import Visma.Net

CSV Import med forskjellige definerte formater til visma.net.

 

Canon dokumentarkiv integrasjon

Integrasjon for Visma Global mot Canon dokumentarkivsystem.

Integrasjon av Casio-kassesystemer

Overføring av kassejournalene fra Casio-kassene til Visma eAccounting og Visma.Net ERP. Overføringen støtter bruk av kostnadsbærere for prosjekt og avdeling. Integrasjonen sørger for, at de rette momskodene brukes og det er mulig å bruke individuelle kontoplaner.

 

Prisliste innlesning for Visma Global Omnilab / LLG

Innlesning av prislister fra LLG / Omnilab til Visma Global. Innlesning av prislister med kalkulasjon av utpriser etter visse regler.

Visma.Net integrasjon for Maritech

Maritech integrasjon mot Visma.Net basert på standardfiler fra Maritech.

 

PortWin Filintegrasjon

Integrasjonen integrerer Visma.Net og PortWin. Integrasjonen er basert på standardeksport i Visma Business format fra PortWin for Windows versjonen av Portwin. En integrasjon for Web-versjonen er i arbeid. Integrasjonen er også kompatibel med ØB Integrasjon for automatisk import.

 

Facilit Integrasjon Visma.Net

Integrasjon av Facilit mot Visma.Net basert på Visma Business Ordre-format

 

Over 100 av våre kunder bruker ØB Portalen til forskjellige integrasjoner

 

 

Webservices

ØkonomiBistand tilbyr også et sett med standardiserte web-services mot Visma Business og Visma Global. For Visma Global finnes det ingen webservices direkte fra Visma, men våre webservices bruker Visma sitt utviklingsgrensesnitt for å lese ut- og inn data til økonomisystemet. Mot Visma Business har Visma en webservice-integrasjon, men det krever en del kompetanse og mye prøving og feiling for å få dette i gang for en ekstern utvikler.

Våre egne webservices har som mål at de er standardiserte og gjør det enkelt å lese og skrive data. Vi har komponenter for bilagsregistrering, ordreregistrering osv. Webservices har den store fordelen at de er tilgjengelig fra hvor som helst og når som helst. De kan levere eller skrive data direkte online og gir grunnlaget for veldig tette integrasjoner, hvor det er viktig å gi brukerne umiddelbare tilbakemeldinger (typisk nettbutikk – kan varen leveres?). Våre webservices kan forstås som topplag til standardiserte komponenter vi lager inn mot ERP-systemene Visma Business, Visma Global og Visma.net.