Visma.net AutoCollect

Automatisert purre- og inkassoløsning

Visma.net AutoCollect er en automatisert purre- og inkassoløsning som er integrert med ditt økonomisystem fra Visma. Du kan dermed velge om du vil automatisere hele eller deler av innfordringsprosessen.

Fordeler med Visma AutoCollect

  • Automatiser tidkrevende prosesser
  • En mer oppdatert reskontro
  • Bedre likviditet og kontroll
  • Alt styres fra ditt økonomisystem

Visma Collectors

Dine saker vil da bli håndtert av Visma sitt inkassobyrå, Visma Collectors som er et av Norges største og mest anerkjente purre- og inkassoselskap. Purring sendes ut med kreditors bankkontonummer og KID. Alle inntekter fra purregebyr og renter tilfaller kreditor. Du styrer hele prosessen enkelt fra ditt standard skjermbilde i Visma Business.

Visma.net AutoCollect er en helt automatisert innfordringsprosess der kreditor kan sette bort hele innfordringsarbeidet men samtidig ha full kontroll i ditt eget økonomisystem.