Økonomibistand - Oversikt

Visma.net AutoCollect

Visma Autocollect

Visma AutoCollect er en automatisert purre- og inkassoløsning som er integrert med ditt økonomisystem fra Visma. Du kan dermed velge om du vil automatisere hele eller deler av innfordringsprosessen.

Dine saker vil da bli håndtert av Visma sitt inkassobyrå, Visma Collectors som er et av Norges største og mest anerkjente purre- og inkassoselskap. Purring sendes ut med kreditors bankkontonummer og KID. Alle inntekter fra purregebyr og renter tilfaller kreditor. Du styrer hele prosessen enkelt fra ditt standard skjermbilde i Visma Business. Visma.net AutoCollect er en helt automatisert innfordringsprosess der kreditor kan sette bort hele innfordringsarbeidet men samtidig ha full kontroll i egen Visma Business.

Fordeler med Visma AutoCollect:

  • Automatiser tidkrevende prosesser
  • En mer oppdatert reskontro
  • Bedre likviditet og kontroll
  • Alt styres fra ditt økonomisystem

Du velger hvor mye du vil sette bort

Du kan sette bort både purringer (inkassovarsel) og inkassosaker.

Inkasso
Inkasso

Kunden purrer med inkassovarsel selv (14 dagers frist). Forfalte inkassovarsel hentes automatisk og oversendes Visma Collectors for videre behandling til inkasso.

Purring
Purring

Systemet henter automatisk forfalte poster som blir oversendt Visma Collectors for utsendelse av inkassovarsel. Forfalte inkassovarsel blir deretter behandlet som en inkassosak.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive