Visma.net AutoPay

Forenkler dine elektroniske betalinger

Visma.net AutoPay eliminerer de manuelle trinnene ved å sende og motta elektroniske betalinger. Visma.net AutoPay er inkludert i Visma.net ERP og gir deg en automatisert betalingsprosess. Løsningen er også integrert med Visma Business og Visma Global.

  • Gir deg full kontroll over dine banktransaksjoner.
  • Å betale leverandørfakturaer blir både enkelt og trygt.
  • Kundens betalinger blir automatisk matchet mot åpne fakturaer i Visma.net ERP.
  • Kundens hovedbøker blir ofte oppdatert, noe som hindrer unødvendig utsending av påminnelser og inkassokrav.

Visma.net AutoPay lar deg:

  • Sende elektroniske betalinger
  • Motta betalingsbekreftelser
  • Motta elektroniske betalinger
  • Motta elektroniske kontoutskrifter
  • Ha en sikker prosess for godkjenning av betaling
  • Visma.net AutoPay har avtaler med de store bankene i det nordiske og det nederlandske markedet.