ZData Control

Automatisk avstemming

Vår samarbeidspartner ZData lever løsningen ZData Control, for automatisk avstemming av alle typer konti og data. Programmet enkelt å komme i gang med, og er også fleksibelt og avansert nok til å dekke alle de avstemmingsutfordringene din bedrift har. Systemet er tilpasset alle regnskapssystem og banker. ZData Control har en lav brukerterskel som gjør det enkelt å komme i gang.

Noen av bruksområdene til ZData Control:

  • Bankavstemming
  • Balansekonti / Interimavstemming
  • Valutaavstemming
  • Momsavstemming
  • Avstemming av kunde-/leverandørreskontro
  • Avstemming av konti på tvers av egne selskaper
  • Avstemming av alle typer bank-/kredittkort