Økonomibistand - Oversikt

ZData Control

Oversikt

Vår samarbeidspartner ZData lever løsningen for automatisk avstemming av alle typer konti og data.

ZData Control er den tredje generasjonen av automatiske avstemmingsprogram som de har utviklet over en periode på 25 år. Programmet enkelt å komme i gang med og er også fleksibelt og avansert nok til å dekke alle de avstemmingsutfordringene din bedrift har. ZData Control er tilpasset alle regnskapssystem og banker.

ZData Control har en lav brukerterskel og det er enkelt å komme i gang med programmet. Løsningen er såpass fleksibel og avansert på samme tid at den dekker alle de avstemmingsutfordringer din bedrift har.

Noen av bruksområdene til ZData Control:

  • Bankavstemming
  • Balansekonti / Interimavstemming
  • Valutaavstemming
  • Momsavstemming
  • Avstemming av kunde-/leverandørreskontro
  • Avstemming av konti på tvers av egne selskaper
  • Avstemming av alle typer bank-/kredittkort
Kontakt ZData for en gratis demo til din bedrift!

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive