Dokumenthåndtering

Elektronisk forretningsdrift handler om å ta i bruk ny teknologi for å skape nye enklere arbeidsprosesser. Elektronisk dokumentbehandling og eFaktura er eksempler på nye prosesser som vil gi bedriften betydlige gevinster i form av kostnadsreduksjon, bedre styring og kontroll. ØkonomiBistand er forhandler av disse programmene:

Visma Dokumentsenter  |  Visma.net Approval  |  Fakturaskanning og elektronisk dokumentflyt | ØB Regnskapsarkiv