Økonomibistand - Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering

Elektronisk dokumentbehandling og eFaktura er eksempler på nye prosesser som vil gi bedriften betydlige gevinster i form av kostnadsreduksjon, bedre styring og kontroll. ØkonomiBistand er forhandler av disse programmene:

VISMA DOKUMENTSENTER
Dette er en løsning som tilrettelegger for papirløst kontor, og forenkler behandling av regnskapsdokumentasjon. Den håndterer alle typer bilag som inngående faktura, kreditnota, og bankbilag. For alle kunder med Visma Business og Visma Global er Visma Dokumentsenter allerede installert og ferdig integrert. Det vil si at data som er lagret i økonomisystemet, også er tilgjengelig i dokumentsenteret.

VISMA.NET APPROVAL
Effektiv godkjenning av fakturaer, utlegg, feriesøknader og timelister. Med Visma.net Approval sendes alle godkjenningsoppgaver automatisk til rett person, som igjen godkjenner på nett eller mobil - når og hvor det passer dem.

ØB REGNSKAPSARKIV
Regnskapsarkiv for Visma Dokumentsenter - oppslag og søkemulighet på all regnskapsrelatert informasjon uten direkte tilgang til regnskapssystemet eller Visma Dokumentsenter. Løsningen er ypperlig for å gi tilgang til regnskapsinformasjon for revisor, styret eller klienter av regnskapsbyråer.