Dokumenthåndtering

Dokumenthåndtering

Gå til kontaktskjema

Effektiv dokumenthåndtering

Med våre løsninger kan du enkelt og effektivt godkjenne fakturaer, utlegg, feriesøknader og timeliste – på nett eller mobil. Har du behov for oppslag og søkemulighet på all regnskapsrelatert informasjon uten tilgang til regnskapssystemet? Vi har løsningene for deg.

Visma Sign

Det er både enklere og mer effektivt å signere elektronisk enn på papir. Visma Sign er en løsning for elektronisk signering, ogg passer perfekt til å signere årsregnskap, kontrakter, avtaler, referanser, og andre dokumenter som trenger signatur.

Les mer
Visma.net Approval

Med digital godkjenning er det slutt på dokumenter som går frem og tilbake mellom ansatte, ledere og lønningsavdelingen eller økonomiavdelingen. Alt går digitalt.

Les mer
Visma Dokumentsenter

Dette er en løsning som tilrettelegger for papirløst kontor, og forenkler behandling av regnskapsdokumentasjon. Den håndterer alle typer bilag som inngående faktura, kreditnota, og bankbilag.

Les mer
ØB Regnskapsarkiv

Regnskapsarkiv for Visma Dokumentsenter gir deg oppslag og søkemulighet på all regnskapsrelatert informasjon uten direkte tilgang til regnskapssystemet eller Visma Dokumentsenter. Løsningen er laget for å gi tilgang til regnskapsinformasjon for revisor, styret eller klienter av regnskapsbyråer.

Les mer