Økonomibistand - Oversikt

Visma Dokumentsenter

Vår løsning for skanning, elektronisk flyt og attestering vil spare dere for mye arbeid

Dokumentsenter

Dette er en løsning som tilrettelegger for papirløst kontor, og forenkler behandling av regnskapsdokumentasjon. Den håndterer alle typer bilag som inngående faktura, kreditnota, og bankbilag.

For alle kunder med Visma Business og Visma Global er Visma Dokumentsenter allerede installert og ferdig integrert. Det vil si at data som er lagret i økonomisystemet, også er tilgjengelig i dokumentsenteret. Eksempel på dette er konto, avdeling, prosjekt eller medarbeider. For å komme i gang med løsningen trenger man bare å oppdatere lisensen og sette opp løsningen.

Visma Dokumentsenter støtter mottak av EHF/e-faktura, faktura på e-post og ordinære papirfakturaer. Med dokumentflyt blir fakturaer og bilag sendt automatisk til rette personer i rett rekkefølge for attestering. Regnskapsavdelingen vil til enhver tid vite hvor i prosessen fakturaene befinner seg. Med Dokumentsenter er alle fakturaer, bilag og fakturainformasjon digitale, søkbare, oppdaterte og lett tilgjengelig.

Du kan beregne pris og bestille løsningen her

Gode grunner til å velge Visma Dokumentsenter

Effektiv saksbehandling
Effektiv saksbehandling

Informasjon om hva bilaget gjelder er lett tilgjengelig: Hvem som er mottaker fremkommer på alle bilagene som er sendt på flyt. Systemet viser hvor bilaget befinner seg i godkjenningsprosessen.

Dokumentflyt
Dokumentflyt

Forhåndsbestemt dokumentflyt sørger for at dokumenter automatisk blir sendt til rette personer i rett rekkefølge for attestering.

Automatisk innlesing av fakturaer
Automatisk innlesing av fakturaer

Med Fakturatolken, eller OCR-tolken, i Visma Dokumentsenter trekkes fakturainformasjonen ut og går automatisk inn som konteringsdata i bunten.

Elektronisk arkivering
Elektronisk arkivering

De elektroniske bilagene blir lagret og registrert kun én gang, i ett og samme system. Dette forenkler arkivering, gjenfinning og distribusjon av dokumenter.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive