Økonomibistand - e-handel og kasseløsning

e-handel og kasseløsning

ØkonomiBistand er forhandler av disse programmene:

KRÈATF NETTBUTIKK
Kréatif har lang fartstid når det kommer til det å utvikle netthandelssystemer, både nettbutikker hvor alt er online men også hvor integrasjon mot ERP-systemer er viktig. Nettbutikken er fleksibel og kan tilpasses de fleste behov. 

PCKASSE
Systemet er basert på nyeste teknologi fra Microsoft og våre samarbeidspartnere er ledende på utstyr for butikkdata. Pckasse butikkdata er rimelig i investeringspunktet og alle funksjoner er inkludert i standardversjonen.

VISMA ERP POS
Løsningen er online med økonomisystemet og varelageret, noe som gjør hverdagen bak kassa mer effektiv. På denne måten får mindre butikker tilgang til en profesjonell og sikker kasse som også oppfyller kommende lovkrav. Visma ERP-POS er rask i bruk i og med man jobber med en kombinasjon av touch, skanning og enkle søkerutiner.

MERKING, DATAFANGST OG BUTIKKUTSTYR
BX Software AS leverer løsninger for effektiv logistikk og merking. EET Europarts er verdiskapende distributør innenfor AIDC segmentet.