Økonomibistand - Oversikt

Visma ERP POS

En kasseløsning som er fullintegrert med økonomisystemet fjerner manuelle rutiner og letter administrasjonen.

Visma ERP POS

En moderne og funksjonell kasseløsning - Visma ERP POS er en innovativ, touch-basert kasseløsning for mindre kjeder og frittstående butikker.

Løsningen er online med økonomisystemet og varelageret, noe som gjør hverdagen bak kassa mer effektiv. På denne måten får mindre butikker tilgang til en profesjonell og sikker kasse som også oppfyller kommende lovkrav.  Visma ERP-POS er rask i bruk i og med man jobber med en kombinasjon av touch, skanning og enkle søkerutiner.

Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle fall for de bedriftene som har behov for kontantsalg av varer. En integrert løsning gjør at kasse, lagerstyring og regnskap spiller sammen og gir en fleksibel og funksjonsrik løsning.

  • Fullintegrert med økonomisystemet
  • Lett å bruke og administrere
  • Full sporbarhet
  • Fleksibel betalingshåndtering
  • Kan leveres komplett med utstyr

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive