Økonomibistand - Oversikt

Visma ERP POS

En kasseløsning som er fullintegrert med økonomisystemet fjerner manuelle rutiner og letter administrasjonen.

En moderne og funksjonell kasseløsning

Visma ERP POS er en innovativ, touch-basert kasseløsning for mindre kjeder og frittstående butikker. Løsningen er online med økonomisystemet og varelageret, noe som gjør hverdagen bak kassa mer effektiv. På denne måten får mindre butikker tilgang til en profesjonell og sikker kasse som også oppfyller kommende lovkrav.  Visma ERP-POS er rask i bruk i og med man jobber med en kombinasjon av touch, skanning og enkle søkerutiner.

Det lønner seg å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. I alle fall for de bedriftene som har behov for kontantsalg av varer. En integrert løsning gjør at kasse, lagerstyring og regnskap spiller sammen og gir en fleksibel og funksjonsrik løsning som er fullintegrert med ditt økonomisystem. Kassesystemet er lett å bruke og administrere, du får full sporbarhet og løsningen leveres komplett med alt av utstyr du behøver. 

Dette kan du gjøre i Visma ERP POS

 • Registrere nye kunder
 • Hente opp eksisterende kunder
 • Se tidligere kundesalg
 • Ta imot betaling på fakturaer
 • Skrive ut produktinformasjon
 • Sjekke varer i andre butikker og på lager
 • Kredittsjekke mot økonomisystem samt kredittsalg
 • Knytte salg til prosjekt
 • Registrere med strekkode, produktnummer eller oppslag
 • Hente ut priser fra økonomisystem
 • Se grafiske rapporter​​

Fleksibel betalingshåndtering

Visma ERP POS støtter alle de vanlige operasjonene i kassesalget. Samtidig inneholder løsningen mye annen praktisk funksjonalitet som gjør hverdagen ved kassepunktet enklere.

Rabatt avtaler og fakturainformasjon
Rabatt avtaler og fakturainformasjon

Ved større beløp, eller ved salg til eksisterende kunder, kan brukeren enkelt hente opp relevant kundeinformasjon fra økonomisystemet, som rabattavtaler, fakturainformasjon, åpne poster og annen histo...

Kontant og kreditt
Kontant og kreditt

Du håndterer både kontant- og kredittsalg med noen få tastetrykk. Et salg kan slås inn som et enkelt kontantsalg uten kundenummer, typisk for små beløp.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive