Økonomibistand - Oversikt

Visma Bizweb

Rett beslutning med oppdatert informasjon - Løsningen inneholder kvalitetssikret informasjon om alle norske virksomheter

Bizweb

Det er flere gode grunner til å velge Bizweb. Systemet overvåker alle norske nettaviser kontinuerlig og du får du tilgang til all informasjon om norsk næringsliv på ett sted. 

SalesOnline
Salgsstøtteverktøy direkte knyttet til Visma Bizweb. Løsningen gir deg tilgang til oppdatert informasjon om alle norske bedrifter. Dermed får du en prospektbase i tillegg til et kundeoppfølgingssystem. Du kan kategorisere alle dine kontakter (for eksempel som kunder, leverandører eller samarbeidspartnere) og du kan registrere alle de aktivitetene du gjør ovenfor disse kontaktene.

BizSelect
Det optimale seleksjonsverktøyet for markedsaktiviteter. BizSelect er et hjelpemiddel for å finne utvalgte målgrupper i forbindelse med salgs- og markedsaktiviteter. Du kan gjøre presise målgruppesøk etter en rekke kriterier, og trekke ut lister til DM- og TM-aktiviteter. 

BizSearch
Med BizSearch får du komplett og oppdatert informasjon om alle norske bedrifter. Det er et brukervennlig verktøy som integrerer næringslivsinformasjon med nyhetssøk. Du får all informasjon du trenger på ett sted, og hjelper deg til å holde deg oppdatert om dine kunder, konkurrenter og samarbeidspartnere. 

Kredittinformasjon
Du kan raskt og effektivt undersøke om dine eksisterende eller potensielle kunder har betalingsanmerkninger. Visma Bizweb har tilleggsfunksjonalitet for kredittinformasjon om alle norske selskaper. Du får opplysningene i form av en kredittinformasjonsrapport, som viser en oppstilling av opplysninger om selskapets økonomi og de siste 3 års regnskap, i tillegg til nøkkeltall og eiere.


Gode grunner til å velge Bizweb

BizSearch
BizSearch

Du kan søke etter bedrifter og kontaktpersoner, og få detaljert informasjon om økonomi, roller, nettverk og habilitet. Inkludert er også nyheter om firmaer og kontaktpersoner.

Kredittinformasjon
Kredittinformasjon

Rapporten viser enten detaljerte betalingsanmerkninger, dersom det finnes, eller rating etter AAA-modellen. Kredittinformasjon leveres via vår samarbeidspartner Dun&Bradstreet.

BizSelect
BizSelect

Verktøyet er velegnet til markeds- og bransjeanalyser, endrings- og historiske analyser, benchmarking, oppdatering av data i CRM-systemer og dokumentasjon.

Sales Online
Sales Online

Du behøver ikke lenger bruke tid på å registrere kunder i et salgsoppfølgings- system. Dine kundedata vil alltid være oppdatert. Løsningen krever ingen installasjon og er tilgjengelig overalt.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive