Økonomibistand - Oversikt

Visma CRM

Gir en felles forbindelsesoversikt for hele bedriften. Informasjon og aktiviteter er samlet på ett sted

Oversikt

En omfattende medarbeideroversikt med detaljerte opplysninger gir god oversikt over bedriftens egen stab, og rike muligheter for intern kommunikasjon. 

Salg- og kundeoppfølgingssystem som knytter og sporer samtlige dokumenter, telefonsamtaler, møter, e-poster og øvrige aktiviteter. Kan integreres med for eksempel økonomi­systemet, telefonsystemet og Office-produktene. 

Visma CRM har funksjonalitet for registrering og oppfølging av potensielle salg, oppgave-oppfølging i salgets ulike faser, samt tilbudsregistrering. Ettersom aktiviteter knyttes til den enkelte kunde er det lett å få oversikt. Dersom bedriften også benytter et av Vismas økonomisystemer, vil aksepterte tilbud som registreres i CRM bli overført direkte til økonomisystemet. Rapporterings-mulighetene er mange og omfatter både solgte og tapte prospekter.

Ved å integrere Visma CRM med et av økonomisystemene fra Visma oppnår bedriften en rekke tidsbesparende fordeler. Når aktuell informasjon er tilgjengelig på tvers av systemene forsvinner behovet for dobbeltregistreringer, og risikoen for feilføringer minsker.

Alle selgerne har tilgang på nøkkeltall fra økonomisystemet og er alltid oppdatert før kontakt med en kunde.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive