Økonomibistand - Oversikt

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

30 års erfaring innen lønn og personal, og er i dag Norges mest solgte lønnssystem, for små og mellomstore bedrifter

Huldt & Lillevik Lønn

Lønn 5.0 har et moderne og fleksibelt brukergrensesnitt. Har du allerede System 4 i dag, er det mange gode grunner for å konvertere til Lønn 5.0. 

Alt som er kjent og trygt i System 4 vil du også finne igjen i Lønn 5.0.  I tillegg vil du få flere muligheter/ funksjoner enn det du har i dag og du vil møte de samme menneskene på support, kursledere og en kjent brukerdokumentasjon. Altinn er nå integrert i lønnssystemet slik at du kan sende rapportering til Altinn direkte fra lønns- systemet i stedet for å ha egen Altinn Monitor og du kan arbeide med flere skjermbilder oppe samtidig med den økte oversikten og de effektivitets- forbedringer dette gir deg.

Hvorfor velge H&L Lønn?

  • Sikker lønnskjøring
  • Enkelt og brukervennlig system
  • Klargjort integrasjon til de fleste ERP og forsystemer
  • Bredt utvalg rapporter og historiske data
  • Eget kompetansesenter med faglig og teknisk support
  • Tilgang til juridisk oppslag direkte fra systemet
  • Omfattende kurstilbud og egen juridisk avdeling
  • Lokal installasjon eller Cloud løsning
  • Eksportere og oppdatere lønn via Excel, samt etterbetalingsmodul

Tilleggsprodukter
Huldt & Lillevik Oppfølging er et styringsverktøy som forbedrer oppfølging av sykefravær og senker fraværet vesentlig. Oppfølging er også integrert mot Lønn 5.0 og andre lønnssystemer.
H&L Regnskapsbyrå gir ditt regnskapskontor mulighet til å selge pålogging til klienter på byråets egen lønnsklient, med ett fritt antall klienter. 

Gode grunner til å velge Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Alt som er kjent og trygt i System 4 vil du også finne igjen i Lønn 5.0

Supporthjelp og teknisk bistand
Supporthjelp og teknisk bistand

Kurstilbud og egen juridisk avdeling
Kurstilbud og egen juridisk avdeling

Juridisk oppslagsverk er integrert i systemet

Søkefunksjon på alle registrerte opplysninger
Søkefunksjon på alle registrerte opplysninger

Mulighet for å skrive ut historiske lister, lønnsslipper, og personaldokumenter fra elektronisk arkiv.

Riktig lønn til riktig tid
Riktig lønn til riktig tid

Alle medarbeidere får riktig lønn til riktig tid. Enkel og oversiktlig lønnsslipp. Enkel og oversiktlig menystruktur.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive