Økonomibistand - Oversikt

Huldt & Lillevik Oppfølging

Et perfekt lederverktøy som reduserer sykefraværet. Oppfølging er også integrert mot Lønn 5.0 og andre lønnssystemer.

H&L Oppfølging

Huldt & Lillevik Oppfølging er et styringsverktøy som forbedrer oppfølging av sykefravær og senker fraværet vesentlig.

Alle myndighetskrav om oppfølging og kvalitet på dokumentasjonen blir ivaretatt. Verktøyet gir tettere og raskere oppfølging av den ansatte, bedre trivsel i avdelingene som følge av et tilrettelagt system, økt kvalitet og kvantitet på dokumentasjonen. Dette er lettfattelig arbeidsredskap for ledere med oppfølgingsansvar.

  • Ett verktøy for alle oppfølging av ansatte
  • Leder har full oversikt over ferie/fravær, dokumenter, oppfølginger og hendelser på sine ansatte
  • Elektronisk rapportering direkte til sykemelder/NAV
  • Systemet varsler leder/HR om kommende oppgaver og hendelser
  • Riktig sykefraværstatistikk direkte fra systemet
  • Sjekklister ved nyansettelse og oppfølging i prøvetid
  • Slipper manuelt papirarbeid, alt lagres elektronisk på den ansatte
  • Tettere og raskere oppfølging gir også bedre trivsel i avdelingene

Huldt & Lillevik Oppfølging er integrert mot Lønn 5.0, men fungerer også mot andre lønnssystemer.

Produkt Huldt & Lillevik Oppfølging

Gode grunner til å velge Huldt & Lillevik Oppfølging

Brukervennlig
Brukervennlig

Lettfattelig verktøy for ledere med oppfølgningsansvar og mellomleder/avdelingsleder bruker mindre tid på oppfølgningsarbeidet

Støtte for påminnelse og samtaler
Støtte for påminnelse og samtaler

Lik behandling av arbeidstakere og tettere og raskere oppfølgning av den ansatte. Bedre trivsel i avdelingene som følge av bedre tilrettelagt system

Enkel oppfølging av ansatte
Enkel oppfølging av ansatte

Senker fraværet vesentlig og gir deg rask oversikt, kontroll og god rapportering. IA-oppfølgning i henhold til myndighetenes krav, færre uføretrygdede, færre arbeidsrettssaker

Setter fokus på alle nivåer
Setter fokus på alle nivåer

Økt kvalitet og kvantitet på dokumentasjon, god kompetansekartlegging. Leder kan definere egnene viktige prosesser han/hun ønsker å følge opp.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive