Økonomibistand - Oversikt

Visma Ansattportal

Dine ansatte kan selv registrere reiseregninger, utlegg, overtid, fravær, ferieønsker og personlige opplysninger på en enkel måte

Ansattportal

Elektronisk tilgang
Registrering av reiseregninger, utlegg, overtid, fravær, ferieønsker og personlige opplysninger blir umiddelbart tilgjengelig i lønnssystemet og deretter økonomisystemet. Via samme nettløsning får dine ansatte elektronisk tilgang til sine lønnsslipper. 

Det er mye å hente på å ta i bruk integrerte løsninger for økonomi, lønn, reiseregninger, utgiftsrefusjoner og andre personaloppgaver. Med systemer som snakker sammen og selvbetjeningsløsninger for de ansatte, kan din virksomhet oppnå store effektivitetsgevinster. 

I de fleste virksomheter går det med mye tid til personaladministrasjon. Visma Ansattportal inkluderer hver enkelt ansatt i dette arbeidet, og automatiserer rutinene knyttet til ferie, fravær, ansattopplysninger og lønnsgrunnlag.

Enklere registreringsrutiner, mer effektiv datafangst og automatisk oversikt over ferieplaner og fravær gir virksomheten store tidsgevinster. 

Produkt Ansattportal

Gode grunner til å velge Visma Ansattportal

I de fleste virksomheter går det med mye tid til personaladministrasjon. Visma Ansattportal inkluderer hver enkelt ansatt i dette arbeidet, og automatiserer rutinene.

Lett tilgang på informasjon
Lett tilgang på informasjon

De ansatte har tilgang til sine lønnsslipper i nettjenesten

Arbeidsflyt
Arbeidsflyt

Fullfør arbeidsflyten i Visma Ansattportal/ Visma Travel Expense og hent kvalitetssikret informasjon tilbake til Visma Lønn med ett enkelt tastetrykk

Reduserer skjema og papirhauger
Reduserer skjema og papirhauger

Automatisk regelhåndtering og kobling mot lønnsarter i Visma Lønn Alle grunndata hentes fra Visma Lønn med ett tastetrykk

Informasjonen overføres til lønnssystemet automatisk
Informasjonen overføres til lønnssystemet automatisk

Ett felles sted for registrering av utlegg, reiser, fravær, ferie og timer

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive