Økonomibistand - Funksjonalitet

Visma.net Payroll

Ny hverdag med et nettbasert lønnssystem

Funksjonalitet

Du kan legge inn en lønnsendring tilbake i tid, systemet sørger automatisk for etterbetaling for aktuelle måneder. Lønnssystemet er integrert med Altinn, som betyr at innsending av A-meldinger med returdata og innhenting av skattekortopplysninger skjer automatisk. Om du korrigerer en fri bil tilbake i tid, vil systemet dermed automatisk oppdatere a-melding for de aktuelle månedene.

Med datostyring kan du registrere transaksjoner fram i tid. Og om ansatte begynner eller slutter midt i en måned, vil systemet automatisk delberegne lønn. Det samme gjelder om du endrer fastlønn midt i en måned.

Løsningen er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk og satser. Løsningen sørger for eksempel for at utlegg registreres korrekt, og beregner diett etter statens satser, både innland og utland. Satser oppdateres automatisk. Du har også mulighet for å legge inn egne satser dersom bedriften ønsker det.

Gode grunner til å velge Visma.net Payroll

Jobb fra mobilen
Jobb fra mobilen

Visma.net Payroll fungerer like bra på alle enheter – pc, nettbrett eller mobil. Gjør jobben der og da, når det passer deg.

Avansert lønnsfunksjon
Avansert lønnsfunksjon

Smarte rutiner i løsningen automatiserer avansert lønnsbehandling. Visma.net Payroll gir deg funksjonalitet som tidligere har vært forbeholdt store, komplekse og dyre systemer.

Lover og regler
Lover og regler

Alltid oppdatert på gjeldende satser, lover og regler. Rapportering til det offentlige skjer automatisk, og det er full integrasjon med Altinn.

Integrert
Integrert

Løsningen er integrert med vår komplette skyløsning Visma.net ERP. Det gjør det mulig å løfte alle prosessene i bedriften til skyen, i én og samme nettløsning.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive