Visma.net Payroll

Nettbasert lønnssystem for både store og små bedrifter

Alt foregår i skyen, så derfor trenger du ingen lokal installasjon eller vedlikehold. Du har tilgang til løsningen uansett hvor du er, fra alle enheter. Visma.net Payroll gir deg som lønningsansvarlig full oversikt og kontroll i sanntid. Dine ansatte får smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, reiser og timer direkte fra mobilen sin.

Ingen versjonsoppdateringer

Med et nettbasert lønnssystem trenger du ikke å tenke på versjonsoppdateringer. I skyen kan også lønnsprossessene automatiseres og regelstyres. Så snart det skjer endringer i regelverk implementeres og oppdateres dette i løsningen, noe som sørger for at registreringer alltid blir korrekte. Oppgraderinger skjer automatisk og Visma sørger for sikker datalagring og jevnlig sikkerhetskopiering.

Visma.net Payroll får du på abonnement, med fleksibilitet og valgfrihet. Det betyr at du kun betaler for det du og din bedrift behøver – ingenting mer. Med Visma.net Payroll betaler dere for det antallet aktive ansatte som dere til enhver tid har i løsningen.

 

Funksjonalitet

Du kan legge inn en lønnsendring tilbake i tid, systemet sørger automatisk for etterbetaling for aktuelle måneder. Lønnssystemet er integrert med Altinn, som betyr at innsending av A-meldinger med returdata og innhenting av skattekortopplysninger skjer automatisk. Om du korrigerer en fri bil tilbake i tid, vil systemet dermed automatisk oppdatere a-melding for de aktuelle månedene.

Med datostyring kan du registrere transaksjoner fram i tid. Og om ansatte begynner eller slutter midt i en måned, vil systemet automatisk delberegne lønn. Det samme gjelder om du endrer fastlønn midt i en måned.

Løsningen er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk og satser. Løsningen sørger for eksempel for at utlegg registreres korrekt, og beregner diett etter statens satser, både innland og utland. Satser oppdateres automatisk. Du har også mulighet for å legge inn egne satser dersom bedriften ønsker det.

Lønnstjenester

Har dere i korte eller lengre perioder behov for mer arbeidskapasitet og støtte til lønnsavdelingen? Hos oss kan du derfor leie inn en ansatt som tiltrer en stilling raskt og midlertidig når behovet melder seg. Vi hjelper til med alt fra enkle arbeidsoppgaver til å fylle en hel intern lønnsmedarbeiderstilling.