Økonomi - og logistikksystemer

Økonomisystemer
Våre økonomisystemer omfatter funksjoner for regnskap, fakturering, logistikk, rapportering og time-/prosjektstyring. De er i tillegg integrert med våre systemer for CRM, Lønn, elektronisk dokumenthåndtering og nettbutikk noe som åpner for en rekke andre muligheter. For mindre bedrifter har vi lagt vekt på brukervennlighet, oversiktlighet og god support, men beholdt alle de nødvendige funksjonene. For større virksomheter har vi lagt større vekt på fleksibilitet og å dekke funksjoner for alle virksomhetens områder.

Logistikksystemer
Logistikk dreier seg om vareflyt og verdikjeder. God logistikk dreier seg om å ha gode prosesser for å styre innkjøp og lager i samspill med ordrebehandling. Våre systemer gir deg full kontroll på hele verdikjeden, fra ordre til innkjøp og lager. Effektiv logistikk handler like mye om økonomi som service. Det er en fin balanse å ikke ha større lager enn du må, samtidig som en vare skal være tilgjengelig og bedriften leveringsdyktig. Våre logistikksystemer omfatter funksjoner for ordre, produksjon, lager, innkjøp, rapportering og time-/prosjektstyring. De er i tillegg integrert med våre systemer for økonomi, CRM, Lønn, elektronisk dokumenthåndtering og nettbutikk - noe som åpner for en rekke andre muligheter.
 

VISMA.NET

Løsning legger til rette for automatisering, samarbeid og integrering av forretningsprosesser. Visma.net inkluderer et fullt sett av integrerte tjenester innen økonomi, logistikk, reiseregning, fravær og mye mer. Med en skyløsning blir den daglige driften enklere.
 

VISMA BUSINESS
Visma Business er ledende innenfor ressursstyring og driftsplan- legging. Brukervennlighet, driftssikkerhet og fleksibilitet har gjort Visma Business til den mest brukte ERP-løsningen i de nordiske landene.
  

VISMA GLOBAL
Visma Global gir deg full kontroll over bedriftens økonomi med funksjonalitet for regnskap, logistikk, time og enkel kasse. Systemet har også et kraftig rapporterings-verktøy.

ØB INTEGRASJON
ØB Integrasjon er ikke bundet til noen bestemt type integrasjon og kan dermed brukes for utveksling av data mellom alle typer datasystemer og kilder. I tillegg til styring av selve dataflyten mellom forskjellige løsninger, så tar ØB Integrasjon seg også av feilhåndtering, logging og tidsstyring.