Økonomi - og logistikksystemer

Økonomisystemer
Våre økonomisystemer omfatter funksjoner for regnskap, fakturering, logistikk, rapportering og time-/prosjektstyring. De er i tillegg integrert med våre systemer for CRM, Lønn, elektronisk dokumenthåndtering og nettbutikk noe som åpner for en rekke andre muligheter. For mindre bedrifter har vi lagt vekt på brukervennlighet, oversiktlighet og god support, men beholdt alle de nødvendige funksjonene. For større virksomheter har vi lagt større vekt på fleksibilitet og å dekke funksjoner for alle virksomhetens områder.

Logistikksystemer
Logistikk dreier seg om vareflyt og verdikjeder. God logistikk dreier seg om å ha gode prosesser for å styre innkjøp og lager i samspill med ordrebehandling. Våre systemer gir deg full kontroll på hele verdikjeden, fra ordre til innkjøp og lager. Effektiv logistikk handler like mye om økonomi som service. Det er en fin balanse å ikke ha større lager enn du må, samtidig som en vare skal være tilgjengelig og bedriften leveringsdyktig.
Våre logistikksystemer omfatter funksjoner for ordre, produksjon, lager, innkjøp, rapportering og time-/prosjektstyring. De er i tillegg integrert med våre systemer for økonomi, CRM, Lønn, elektronisk dokumenthåndtering og nettbutikk - noe som åpner for en rekke andre muligheter.