Økonomibistand - Økonomi - og logistikksystemer

Økonomi - og logistikksystemer

Våre økonomisystemer omfatter funksjoner for regnskap, fakturering, logistikk, rapportering og time-/prosjektstyring. De er i tillegg integrert med våre systemer for CRM, Lønn, elektronisk dokumenthåndtering og nettbutikk noe som åpner for en rekke andre muligheter. For mindre bedrifter har vi lagt vekt på brukervennlighet, oversiktlighet og god support, men beholdt alle de nødvendige funksjonene. For større virksomheter har vi lagt større vekt på fleksibilitet og å dekke funksjoner for alle virksomhetens områder.
 

VISMA.NET

Løsning legger til rette for automatisering, samarbeid og integrering av forretningsprosesser. Visma.net inkluderer et fullt sett av integrerte tjenester innen økonomi, logistikk, reiseregning, fravær og mye mer. Med en skyløsning blir den daglige driften enklere.
 

VISMA BUSINESS
Visma Business er ledende innenfor ressursstyring og driftsplan- legging. Brukervennlighet, driftssikkerhet og fleksibilitet har gjort Visma Business til den mest brukte ERP-løsningen i de nordiske landene.
  

VISMA GLOBAL
Visma Global gir deg full kontroll over bedriftens økonomi med funksjonalitet for regnskap, logistikk, time og enkel kasse. Systemet har også et kraftig rapporterings-verktøy.

ØB INTEGRASJON
ØB Integrasjon er ikke bundet til noen bestemt type integrasjon og kan dermed brukes for utveksling av data mellom alle typer datasystemer og kilder. I tillegg til styring av selve dataflyten mellom forskjellige løsninger, så tar ØB Integrasjon seg også av feilhåndtering, logging og tidsstyring.

VB ONLINE®
Perfekte løsninger for deg som er kunde av et regnskapsbyrå og ønsker å gjøre deler av jobben selv. Alle oppgaver kan utføres på mobil, nettbrett, pc eller Mac. Modulene kan kombineres med hverandre innenfor samme pålogging slik at brukerbehovet til den enkelte kunde av byrået dekkes.

ØB ENTREPRENØR
Bransjesløsningen er enkel å bruke og gir alle virksom-heter den nødvendige kontrollen fra start til slutt. Det meste blir tatt hånd om av vår komplette bransjeløsning enten du er en liten eller en stor bedrift. Nå med enda flere funksjoner.