Økonomi & logistikk

Økonomi & logistikk

Gå til kontaktskjema

Ut i skyen? Eller ønsker du en hybridløsning?

Våre økonomi- og logistikksystemer omfatter funksjoner for regnskap, fakturering, logistikk, rapportering og time-/prosjektstyring. De er i tillegg integrert med våre systemer for CRM, Lønn, elektronisk dokumenthåndtering og nettbutikk noe som åpner for en rekke andre muligheter. Er det på tide å ta økonomisystemet ut i skyen? Da er Visma.net løsningen for deg. Nedenfor ser du våre økonomi- og logistikksystemer. Vi kan skreddersy og integrerer dine eksisterende løsninger for å fungere optimalt i din hverdag.

VB Online

Med VB Online jobber man i Visma Business og Visma Dokumentsenter uten å ha programmene installert. Vi har flyttet Visma Business sin programkode ut på webben. VB Online benytter Visma Business kildekode og data lagres kun ett sted; i Visma Business-databasen.

Les mer
Visma Global

Visma Global har avanserte funksjoner, fra gjennomgripende multirapportering og dybdenavigering i tallmaterialet, til arbeids roller for bedre arbeidsflyt og elektronisk dokumenthåndtering. Funksjonalitet for time- og prosjektstyring gjør det godt egnet for konsulent- og prosjektorienterte bedrifter.

Les mer
Visma.net ERP

Skybasert økonomisystem som enkelt kan kan skaleres opp eller ned avhengig av behovet til din bedrift og størrelse. Visma.net inkluderer et fullt sett av integrerte tjenester innen økonomi, logistikk, reiseregning, fravær og mye mer.

Les mer
Visma Business

Systemet er laget på en slik måte at det er enkelt å utvide økonomi- og logistikksystemet med mye annen smart funksjonalitet innen salg og kundedialog, og innen lønn og personal. Vi leverer Visma Business både i skyen med ØB Smart-sky, og på den tradisjonelle måten hvor du i tillegg kan koble på automatiseringsproduktene fra Visma og få en hybrid-løsning.

Les mer

Se hva kundene våre sier