Økonomibistand - Drift og styring

ØB Entreprenør

Drift og styring

Rammeavtaler
I et eget skjermbilde kan man sette opp egne rammavta-ler for kunder. Dette kan settes både på varegruppenivå eller på den enkelte vare.

Påslag og Rabatt
Mange entreprenører er vant til å operere med påslag på priser. Her kan man velge om man vil benytte seg av på-slag, gi rabatt eller sette en fast avtalt pris for et produkt

Fastprisordre
På en fastprisordre registrerer man timer og varer på van-lig måte. Disse vil ikke bli skrevet ut på fakturaen og kost-prisene blir kun tatt hensyn til i forhold til en etterkalkyle. Man har dermed full kontroll på hvilket dekningsbidrag man har på ordren. På fakturaen vil bare fastprisvaren bli skrevet ut med den avtalte prisen man har lagt inn.

Autofakt
Løsningen har innlesning fra de fleste grossister som støt-ter autofakt formatet. Under innlesning kan man overfø-rer varene til ordre eller lager. Man kan også overføre til regnskap eller via dokumentsenter.

Produkt og prislister
Med importfunksjonen for EFO/NELFO formatet har man alltid oppdaterte og komplette produkt og prislister fra grossist.

Prosjektrapporter
Med våre prosjektrapporter har du til enhver tid oversikt over alle inntekter og kostnader pr. prosjekt. Det er også enkelt å få disse over i Excel for videre behandling.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive