Økonomibistand - Oversikt

ØB Integrasjon

ØkonomiBistand har utviklet en egen løsning for integrasjon mellom forskjellige IT systemer.

En integrasjonsmotor fra ØkonomiBistand

ØB Integrasjon er ikke bundet til noen bestemt type integrasjon og kan dermed brukes for utveksling av data mellom alle typer datasystemer og kilder.

I tillegg til styring av selve dataflyten mellom forskjellige løsninger, så tar ØB Integrasjon seg også av feilhåndtering, logging og tidsstyring. ØB Integrasjon blir stadigvekk videreutviklet. VI har både fått mange flere formater og vi har utvidet funksjonaliteten i integrasjonsmotoren. Blant annet holder vi med å integrere mulighet for SMS-varsling hvis en integrasjon skulle feile.

Det er store fordeler ved å bruke en standard løsning som ØB Integrasjon fremfor å få skreddersydd en integrasjon. Dette går både på at det er kostnadseffektivt, det gir stor fleksibilitet ved endringer i grensesnittene for den programvaren som skal integreres, og ikke minst funksjonaliteten når det gjelder tilleggstjenester som feilhåndtering med blant annet varsling via mail osv.

Fleksibel - Alle typer datakilder
Integrasjonsmotoren takler en rekke type datakilder. Dette kan for eksempel være et ERP-system, fil, webservices eller andre former for data-input. Motoren håndterer input-formatene via standardiserte komponenter og leverer de videre til en modul som forvalter selve konverteringen av formatet.

Modulen leverer dataene deretter videre til det ønskede Output-system (fil, webservices, Visma Business/Global eller andre).

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive