Økonomibistand - Webservices

ØB Integrasjon

ØkonomiBistand har utviklet en egen løsning for integrasjon mellom forskjellige IT systemer.

Webservices

ØkonomiBistand tilbyr også et sett med standardiserte web-services mot Visma Business og Visma Global.

For Visma Global finnes det ingen webservices direkte fra Visma, men våre webservices bruker Visma sitt utviklingsgrensesnitt for å trygt lese ut- og inn data til økonomisystemet.

Mot Visma Business har Visma en  webservice-integrasjon, men det krever en del kompetanse og mye prøving og feiling for å få dette i gang for en ekstern utvikler.

ØB Webservices
Våre webservices har som mål at de er standardiserte og gjør det enkelt å lese og skrive data. Vi har komponenter for bilagsregistrering, ordreregistrering osv. Webservices har den store fordelen at de er tilgjengelig fra hvor som helst og når som helst. De kan levere eller skrive data direkte online og gir grunnlaget for veldig tette integrasjoner, hvor det er viktig å gi brukerne umiddelbare tilbakemeldinger (typisk nettbutikk - kan varen leveres?).

Våre webservices kan forstås som topplag til standardiserte komponenter vi lager inn mot ERP-systemene Visma Business, Visma Global og etter hvert Visma.net.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive