VB Online

Visma Business på web og mobil

Man kan lure på hvorfor det ikke er gjort før. Men nå har vi gjort det. Du har tilgang til Visma Business på web og mobil.

Med VB Online jobber man i Visma Business og Visma Dokumentsenter uten å ha programmene installert. Vi har flyttet Visma Business sin programkode ut på webben. På den måten kan tunge ekspertbrukere benytte Visma Business på tradisjonell måte, mens “lette” brukere kan benytte for eksempel mobilen til å registrere timer eller sjekke regnskapstall.

Selvsagt har vi også inkludert grafiske visninger, drill-down til bilag og litt tilleggsfunksjonalitet som ikke finnes i Visma Business.

VB Online er unik

Det finnes mange løsninger som er integrert med Visma Business. Felles for disse løsningene er at de fungerer på sin egen måte og i stor grad mellomlagrer data slik at det kan oppstå synkroniseringsproblemer.
VB Online benytter Visma Business kildekode og data lagres kun ett sted; i Visma Business-databasen.

 

VB Online er enkel i bruk

Når vi tilbyr Visma Business-funksjonalitet i VB Online så er dette ikke ment å erstatte Visma Business for regnskapsførere. Ekspertbrukere trenger Visma Business med all funksjonalitet. Men for ansatte som trenger Visma Business av og til er VB Online et perfekt valg.

 

VB Online standardmoduler

Vi har delt opp løsningen i ulike moduler slik at det skal være enklest mulig for alle å finne det de har bruk for. Modulene kan selvsagt også kombineres.

VB Online fra ØkonomiBistand

Vil du vite mer?

Egil Stavik Tautra
Daglig leder ØB Innovation
915 82 016
Epost