Økonomibistand - VB Online attestasjon og bilagsregistrering

VB Online®

VB Online attestasjon og bilagsregistrering

VB ONLINE ATTESTASJON
Denne modulen er for kunder som skal godkjenne inngående fakturaer og eventuelt gjøre enkel kontering som avdeling, prosjekt og eventuelt andre felt i godkjenningsøyeblikket. Må tilsvare attestasjonsmetodikken slik den er i Visma Dokumentsenter med mulighet for automatisk flyt, flytgrupper, kommentarer underveis og full logging av godkjenningene som det enkelte dokument har vært gjennom.
VB ONLINE BILAGSREGISTRERING

Her får du alt innhold i VB Online Attestasjon som nevnt ovenfor. Dette er løsningen for kunder som selv skal registrere bilag. Modulen gir deg tilgang til alle relevante faste registre, herunder kunder, leverandører, kontoplan, avdeling og prosjekt. Du får muligheten til å:

  • Laste opp bilag
  • Kontering av alle typer bilag på samme måte som i Visma Business/Visma Dokumentsenter

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive