Visma Business

Det mest brukte økonomisystemet i Norden

Visma Business er ledende innenfor ressursstyring og driftsplanlegging. Visma Business er laget på en slik måte at det er enkelt å utvide økonomi- og logistikksystemet med mye annen smart funksjonalitet innen salg og kundedialog, og innen lønn og personal. Du får dermed tilpasset det slik at det svarer til dine behov.

Automatiserte rutiner for innkjøp, dokumentflyt, reiseregninger, rapportering, ferier og fravær er bare noen av mulighetene. Er du ikke helt klar for skyen enda? Da kan du koble på automatiseringsproduktene fra Visma slik at du får en hybrid-løsning – litt på “bakken”, litt i skyen.

Regnskap

Systemet har omfattende funksjoner for effektiv styring av hovedbok, reskontro og anleggsmidler, brutt ned på totalt 12 ansvarsenheter.

 • Rapportering
  Du kan rapportere fra alle moduler med samme rapporteringsverktøy. Dataene kan også presenteres grafisk, og fra overordnede tall kan du dybdenavigere ned til bilagsnivå, også innskannede dokumenter hvis du har elektronisk bilagshåndtering. Les mer om rapportering og analyse.
 • Bankhåndtering
  Forenkle oppgavene knyttet til bankavstemming, OCR-innbetaling, innbetalinger uten KID, Avtale- Giro og remittering. Og ved å ta i bruk løsningen Autopay går datastrømmen fra alle inn- og utbetalinger helt uten manuell behandling.
 • Elektronisk bilagshåndtering
  Med elektronisk bilagshåndtering effektiviseres rutiner for dokumentadministrasjon, attestering, arkivering og gjenfinning av bilag. Dette gir full kontroll i et oversiktlig arbeidsmiljø.
 • Webrapportering
  Din organisasjon blir selvbetjente på økonomiske rapporter med dybdenavigering helt ned på enkeltbilag. Ansatte som gis tilgang til å hente ut rapporter selv logger seg enkelt og greit inn på en webside og henter opp rapportene som er relevante for akkurat dem.

Logistikk

Logistikkfunksjonaliteten i Visma Business gir deg god kontroll på kapitalbindingen, et tydelig driftsbilde og hjelper deg å holde orden i varehyllen og kontroll over alle bevegelser på lagerbeholdningen.

Lageret følger FIFO-metoden og varebeholdningen gjenspeiler til en hver tid korrekt verdi i finansregnskapet. Salgsprisene styres gjennom en fleksibel pris- og rabattmatrise. Du får et tydelig driftsbilde på tvers av funksjonene i selskapet. I tillegg har systemet integrasjoner mot fagsystemer som strekkode, materialstyring og produksjonsstøtte. Rutinene for tilbud og ordre følger arbeidsflyten i virksomheten.

 • Full kontroll på hele verdikjeden, fra ordre til innkjøp og lager.
 • Effektivisere logistikkprosessene mellom virksomheten, leverandører og kunder, uavhengig av størrelse på vareutvalg eller ordrestrøm.
 • Skreddersøm tilfredsstiller krevende kunder med kompliserte logistikkprosesser.
 • Systemet har integrasjoner mot fagsystemer som strekkode, materialstyring og produksjonsstøtte.
 • Automatiseringen av den elektroniske handelen mellom innkjøpere og leverandører muliggjøres også med EDI fra Visma.

ØB Smart-sky: Visma Business i skyen

ØB Smart-sky er markedets mest fleksible driftsmodell til fastpris, inklusive oppgraderinger. Dette er vår egen driftsmodell for Visma Business Product Line – nå standardisert og automatisert, men like fleksibel som den alltid har vært.

ØB Smart-sky er integrert med hele vårt betjeningskonsept:

Våre dyktige konsulenter har direkte tilgang til alle vitale deler av programvaren for å yte best mulig bistand.

 • Raskere og bedre support.
 • 100 % fleksibilitet ved behov for tilpasninger, tilleggsløsninger og integrasjoner.
 • Ingen begrensninger i hvilken programvare som kan benyttes sammen med Visma Business. Alle framtidige behov vil være dekket.

Les mer om ØB Smart-sky og regn ut pris her.

Visma Business NXT

5 mai prelanserte Visma et nytt ERP-system, Visma Business NXT tar med seg det beste fra Visma Business opp i skyen 🚀☁ Visma Business har vært en nær følgesvenn for mange siden 90-tallet og med NXT representerer en ny generasjon for Visma Business. Du kan lese mer om løsningen her