Økonomibistand - Logistikk

Visma Business

Visma Business er en ledende programvareløsning som lar medarbeiderne jobbe på en raskere og smartere måte.

Logistikk

Logistikkfunksjonaliteten hjelper deg å holde orden i varehyllen og gir deg kontroll over alle bevegelser på lagerbeholdningen.

Lageret følger FIFO-metoden og varebeholdningen gjenspeiler til en hver tid korrekt verdi i finansregnskapet. Salgsprisene styres gjennom en fleksibel pris- og rabattmatrise. Løsningen gjør det lett å få et tydelig driftsbilde på tvers av funksjonene i selskapet.

I tillegg har systemet integrasjoner mot fagsystemer som strekkode, materialstyring og produksjonsstøtte. Rutinene for tilbud og ordre følger arbeidsflyten i virksomheten.

  • Full kontroll på hele verdikjeden, fra ordre til innkjøp og lager.
  • Effektivisere logistikkprosessene mellom virksomheten, leverandører og kunder, uavhengig av størrelse på vareutvalg eller ordrestrøm.
  • Skreddersøm tilfredsstiller krevende kunder med kompliserte logistikkprosesser.
  • Systemet har integrasjoner mot fagsystemer som strekkode, materialstyring og produksjonsstøtte.
  • Automatiseringen av den elektroniske handelen mellom innkjøpere og leverandører muliggjøres også med EDI fra Visma.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive