Økonomibistand - Regnskap

Visma Business

Visma Business er en ledende programvareløsning som lar medarbeiderne jobbe på en raskere og smartere måte.

Regnskap

Systemet har omfattende funksjoner for effektiv styring av hovedbok, reskontro og anleggsmidler, brutt ned på totalt 12 ansvarsenheter.

Rapportering
Du kan rapportere fra alle moduler med samme rapporteringsverktøy. Dataene kan også presenteres grafisk, og fra overordnede tall kan du dybdenavigere ned til bilagsnivå, også innskannede dokumenter hvis du har elektronisk bilagshåndtering. Les mer om rapportering og analyse.

Bankhåndtering
Forenkle oppgavene knyttet til bankavstemming, OCR-innbetaling, innbetalinger uten KID, Avtale- Giro og remittering. Og ved å ta i bruk løsningen Autopay går datastrømmen fra alle inn- og utbetalinger helt uten manuell behandling.

Elektronisk bilagshåndtering
Med elektronisk bilagshåndtering effektiviseres rutiner for dokumentadministrasjon, attestering, arkivering og gjenfinning av bilag. Dette gir full kontroll i et oversiktlig arbeidsmiljø.

Webrapportering

Din organisasjon blir selvbetjente på økonomiske rapporter med dybdenavigering helt ned på enkeltbilag. Ansatte som gis tilgang til å hente ut rapporter selv logger seg enkelt og greit inn på en webside og henter opp rapportene som er relevante for akkurat dem.

Automatiser hverdagen i Visma Business med Auto-produktene:

AutoCollect
AutoInvoice
AutoPay
Approval

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive