Økonomibistand - Tilpasning til ny MVA for 2017

Visma Business

Visma Business er en ledende programvareløsning som lar medarbeiderne jobbe på en raskere og smartere måte.

Tilpasning til ny MVA for 2017

I forbindelse med ny skattemelding fra 2017 er det behov for tilpasninger i Visma Business. Visma Business var tidlig ute hva angår tilpasning til ny MVA lov, allerede fra versjon 9.00 har Visma Business hatt funksjonalitet for dette. Dette kommer av at den nye loven er svært lik med hva som tidligere er innført i EU.

Forutsetningene for at man kan benytte så tidlige versjoner som versjon 9.x er at man tilpasser og justerer MVA formular, skjermbilder, MVA tabeller og kontoplan i forhold til de nye kravene. Er dere i tvil eller er usikre på hva disse endringene vil si for dere, så anbefaler vi at dere meldere dere på ett av ØkonomiBistand sine WEBkurs Hva betyr ny mva-oppgave, nytt bokettersyn (SAF-T) og nye krav til betalinger (SEPA) for dere: Se våre webkurs her!

Les mer om priser og den nye tilpasningen til Visma Business her!

 

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive