Økonomibistand - Logistikk

Visma Global

Effektiv økonomistyring med standardiserte rutiner, systemet er et resultat av mange års erfaring og dialog med over 20 000 brukere

Logistikk

Logistikkfunksjonaliteten hjelper deg å holde orden i varehyllen og gir deg kontroll over alle bevegelser på lagerbeholdningen. Lageret følger FIFO-metoden og varebeholdningen gjenspeiler til en hver tid korrekt verdi i finansregnskapet. Salgsprisene styres gjennom en fleksibel pris- og rabattmatrise. Løsningen gjør det lett å få et tydelig driftsbilde på tvers av funksjonene i selskapet.

I tillegg har systemet integrasjoner mot fagsystemer som strekkode, materialstyring og produksjonsstøtte. Rutinene for tilbud og ordre følger arbeidsflyten i virksomheten.

  • Full kontroll på ordreflyten fra tilbud til fakturering
  • Informative skjermbilder gir deg kontinuerlig kontroll og forbedret kundeservice
  • Flere lagerprinsipper
  • Full kjedehåndtering
  • Send alle dokumenter med e-post
  • Avtaleordrefakturering og eFaktura
  • Online oppdatering av valuta fra Norges Bank
  • Visma Kredittopplysning

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive