Økonomibistand - Migrering fra Scenario

Visma Scenario

Visma Scenario er et oversiktlig og brukervennlig økonomisystem, som er spesielt tilpasset ulike bransjer

Migrering fra Scenario

Visma Scenario har vært en populær løsning i mange år, men begynner nå å bli teknologisk utdatert. Det oppstår tekniske utfordringer med ting som databaser og operativsystemer. Samtidig har utviklingen av Scenario stoppet helt opp slik at løsningen i dag ikke møter kravene til et moderne økonomi- og logistikksystem. Håndtering av e-faktura/EHF og papirløst kontor er to slike utfordringer. Visma har gått ut med at Scenario nedlegges senest 31.12.2017. Alle kunder må innen den tid ha migrert til nye og mer moderne løsninger. 

Veien videre
Hos ØkonomiBistand vil våre kunder delta i et kundeprogram for migrering til ny løsning med to løp. Løp nummer en er beregnet for de av våre kunder som bruker Scenario på en relativt standardisert måte uten store tilpasninger. Vi har her lagt opp en plan for enkel og effektiv overgang til en mer moderne løsning. For de med utvidede behov, og som trenger en mer tilpasset løsning, lager vi et løp hvor dette blir tatt hensyn til. Det gir mulighet for mer fleksibel funksjonalitet, opplæring og konvertering.

Våre kunders erfaringer tilsier at Visma Global er ofte er den best egnede arvtakeren til Scenario. Visma Global er kjent som et av Norges mest utbredte økonomi- og logistikksystemer med standard funksjonalitet som dekker alt fra små bedrifter til større konsern. Denne løsningen har viktige likheter og ulikheter med Scenario som vi i samarbeid kommer til å gjennomgå. Andre løsninger kan også være aktuelle og dette gjennomgås i detalj med den enkelte. Når man velger et av disse løpene beholder man tilgang til sine gamle data enten i form av å beholde en fri oppslagslisens i Scenario eller gjennomføre en full konvertering over i ny løsning. De siste årene har vi migrert flere hundre Scenariokunder til moderne Vismaløsninger. Vårt Scenarioteam er dermed klar til å føre dere trygt i havn.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive