Økonomibistand - Nedlegging av Visma Scenario: FAQ

Nedlegging av Visma Scenario: FAQ

 

Hva er Visma Scenario?

Visma Scenario har vært en populær løsning i mange år. Løsningen ble ikke vedlikeholdt og det ble besluttet å legge ned løsningen 31.12.2016

 

Hvor lenge kan jeg bruke Scenario?

Visma Scenario ble nedlagt 31.12.2016. Det er derfor ikke mulig å bruke Scenario til regnskap i 2017. Lisensen vil for de fleste kunder utløpe 20.06.2017 for å gi tid til å avslutte regnskapsåret 2016

 

Kan jeg fortsette å bruke Scenario etter nedleggelsen?

Både ja og nei. Et regnskapskontor vil helt klart ikke kunne bruke Scenario etter 31. desember 2016. Andre kunder kan fylle ut momsoppgaven i februar 2017 manuelt med bistand fra oss, men det anbefales normalt ikke. Kunder uten avtale på et nytt Visma-system vil ikke få utstedt ny lisensnøkkel for 2017 og systemet vil stoppe fullstendig 20. juni 2017.

 

Hvem kan hjelpe meg?

ØkonomiBistand har lang erfaring med Visma Scenario og flere av de som utviklet Scenario i sin tid jobber fortsatt hos oss i dag. Vi er også en av Norges største forhandlere av løsninger som Visma Global, Visma Business og Visma.net.

 Møt vårt Scenario-team


   

Tore Kristiansen - Seniorkonsulent

tore.kristiansen@okonomibistand.no

Morten Lunde - Seniorkonsulent 

morten.lundeokonomibistand.no

Alexander Sandhaug - Kunderådgiver

kunde@okonomibistand.no

 Alt text    

 Kai Stefan Eikrem - Kunderådgiver

kunde@okonomibistand.no

Svenn Christian Svendsen - Selger

scs@okonomibistand.no

Kristian Finn - Salgssjef 

kristian.finn@okonomibistand.no

     

 

I ØkonomiBistand er vi spesielt opptatt av brukerstøtte og support. Det er faktisk så viktig at vi kaller det et bistandssenter. For oss betyr et bistandssenter god tilgjengelighet, høy kompetanse og høy servicegrad.

 

Jeg bruker en spesiell funksjon i Scenario. Finnes denne i min nye løsning?

Våre kunders erfaringer tilsier at Visma Global er ofte er den best egnede arvtakeren til Scenario. For regnskapsbyråer så er det naturlige Visma Business Byrå. Visma Global er kjent som et av Norges mest utbredte økonomi- og logistikksystemer med standard funksjonalitet som dekker alt fra små bedrifter til større konsern. Denne løsningen har viktige likheter og ulikheter med Scenario som din kundeveileder kommer til å gjennomgå med din bedrift for å finne den beste løsningen.

 

 

 

 

Hva med historiske data som er registrert i Scenario?

De fleste kunder mister tilgang til Scenario 20.06.2017. Det er derfor viktig at man har hentet ut all data man trenger enten etter en konvertering eller i form av rapporter

 

Kan jeg få se den nye løsningen?

Det har blitt avholdt flere webinar for våre kunder hvor vi går igjennom Visma Global på overordnet nivå tilpasset deg som er Scenariobruker. Videoen er tilgjengelig på vår YouTube-kanal:

Uttrykksguide

ERP-system  Enterprise Resource Planning (Planlegging av bedriftens ressurser). I Norge ofte omtalt som økonomi- og logistikksystem
Visma Scenario ERP-løsning som nå legges ned
Visma Global Kjent for bred og intuitiv standardfunksjoner med god integrasjonsmuligheter
Visma Business En ERP-løsning for større kunder som ønsker en mer skreddersydd løsning enn Global
Visma.net En ERP-løsning i skyen for større kunder som ønsker både en skreddersydd løsning og «alt i skyen»
CRM-system Customer Relatiosnhip Management – Kundehånteringssystem. Holder oversikt over kunder og markedsaktiviteter
P2P Purchase to pay – Innkjøp til betaling. Metodikk for håndtering av prosessen fra man gjør et innkjøp til det er betalt
AutoInvoice Vismas løsning for håndtering av inn- og utgående elektroniske fakturaer
AutoPay Vismas løsning for remittering rett fra ERP-systemet
Integrasjon Hvordan en løsning "snakker" sammen med en annen løsning. Det finnes mange typer, men "webservices" er mye brukt 
Lønnssystem System hvor lønnsdata skapes for overføring til økonomisystemet
Dokumentsenter Vismas løsning for papirløst kontor
EHF / Elektronsik faktura Se AutoInvoice
ASP Application Service Provider - Fjerndrift av it-løsninger