Økonomibistand - Rapportering, Analyse og Budsjett

Rapportering, Analyse og Budsjett

ØkonomiBistand leverer flere forskjellige løsninger for BI  - Business Intelligence. Med disse dekker vi de fleste behov enten det gjelder tradisjonelle rapporter, analyse, avanserte dashboard eller budsjett med prognose. De fleste løsningene gir også mulighet for å lage eller tilpasse rapporter selv uten bistand fra konsulent.

 

BIZVIEW med ØB kontroll
BizView er en moderne web-basert helhetsløsning for prognosearbeid, budsjettering, rapportering og analyse. Brukere på alle nivåer kan på en enkel måte få tilgang til relevant beslutnings-informasjon, og via denne få beslutningsstøtte. Hele organisasjonen kan raskt endre og justere sine prognoser og planer. Bizview er en avansert BI løsning som kan tilpasses de fleste behov. 

ØB Kontroll er en pakke på 14 standardrapporter i Bizview som vi har laget for at du skal kunne komme raskt i gang. Disse kan benyttes som grunnlag for videre tilpasning hvis man ønsker det. ​

 

OneStop Reporting

OneStop Reporting er designet for å være et verktøy som oppfyller kravene og behovene til økonomiavdelingen når det gjelder rapportering og budsjettering. I tillegg dekker OneStop Reporting også andre områder, som prognoser, kontantstrømanalyse, konsolidering og KPI-rapportering. Løsningen er rask å komme i gang med og det er enkelt å lage rapporter ved hjelp av drag&drop funksjonalitet.

 

 

 

 

 

Microsoft PowerBI
PowerBI er Microsoft sin BI løsning som kan benyttes mot ethvert ERP system eller datakilde. Løsningen er vedlig sterk på grafisk framstilling og dasboards. Drag & drop gjør at det er enkelt å lage å tilpasse rapporter selv. PowerBi er tett integrert med Office 365 pakken og dermed godt egnet til distribusjon av informasjon via f.eks Sharepoint. Den er derimot ikke så godt egnet til tradisjonelle regnskapsrapporter og budsjetter. Da kan man gjerne kombinere PowerBI med Bizview.

 

 

VISMA RAPPORTERING 
Visma Rapportering er en webbasert rapporteringsløsning som gir alle ansatte enkel tilgang til den informasjonen de ønsker fra forretningssystemene bedriften benytter. Løsningen leveres med et utvalg av standardrapporter som bl.a. lar deg overvåke produktivitet, resultat og forbruk.