Økonomibistand - Rapportering, Analyse og Budsjett

Rapportering, Analyse og Budsjett

ØkonomiBistand leverer flere forskjellige løsninger for BI  - Business Intelligence. Med disse dekker vi de fleste behov enten det gjelder tradisjonelle rapporter, analyse, avanserte dashboard eller budsjett med prognose. De fleste løsningene gir også mulighet for å lage eller tilpasse rapporter selv uten bistand fra konsulent.

 

BIZVIEW med ØB kontroll
BizView er en moderne web-basert helhetsløsning for prognosearbeid, budsjettering, rapportering og analyse. Brukere på alle nivåer kan på en enkel måte få tilgang til relevant beslutnings-informasjon, og via denne få beslutningsstøtte. Hele organisasjonen kan raskt endre og justere sine prognoser og planer. Bizview er en avansert BI løsning som kan tilpasses de fleste behov. 

ØB Kontroll er en pakke på 14 standardrapporter i Bizview som vi har laget for at du skal kunne komme raskt i gang. Disse kan benyttes som grunnlag for videre tilpasning hvis man ønsker det. ​

 

OneStop Reporting

OneStop Reporting er designet for å være et verktøy som oppfyller kravene og behovene til økonomiavdelingen når det gjelder rapportering og budsjettering. I tillegg dekker OneStop Reporting også andre områder, som prognoser, kontantstrømanalyse, konsolidering og KPI-rapportering. Løsningen er rask å komme i gang med og det er enkelt å lage rapporter ved hjelp av drag&drop funksjonalitet.

 

 

 

 

 

Microsoft Power BI
Power BI er Microsoft sin BI løsning som kan benyttes mot ethvert ERP system eller datakilde. Løsningen er sterk på grafisk framstilling og dashboards. Drag & drop gjør at det er enkelt å lage og tilpasse rapporter selv. Power Bi er tett integrert med Office 365 pakken og dermed godt egnet til distribusjon av informasjon via f.eks Sharepoint. For tradisjonelle regnskapsrapporter kan man gjerne kombinere Power BI med Bizview.