Økonomibistand - Oversikt

Bizview

Brukere på alle nivåer kan på en enkel måte få tilgang til relevant beslutningsinformasjon og beslutningsstøtte

Bizview 8.0

BizView 8.0 er sannsynligvis den mest moderne plattformen for planlegging, rapportering, analyse og dashboard.

BizView er en moderne web-basert helhetsløsning for prognosearbeid, budsjettering, rapportering og analyse. Brukere på alle nivåer kan på en enkel måte få tilgang til relevant beslutnings-informasjon, og via denne få beslutningsstøtte. Hele organisasjonen kan raskt endre og justere sine prognoser og planer.

BizView kan kobles opp mot og brukes som rapporteringssystem mot mange ulike datakilder, såvel som ERP-systemer, datalager eller andre databaser. Vi har standardiserte integrasjons-muligheter til flere økonomisystemer. Gjennom det unike Excel-liknende brukergrensesnittet kan du selv designe fantastiske løsninger.

BizView er en moderne løsning som er basert på Microsofts web-teknologi, med en åpen og strukturert SQL Server-database i bunn. Gjennom en avansert modulkonfigurasjon er det mulig å kun kjøpe de delene av BizView du virkelig trenger. BizView er en skalerbar løsning som kan håndtere alt fra enkle behov til kompliserte krav for effektiv virksomhetsstyring.

Les mer om Bizview.

Gode grunner til å velge Bizview

Kostandseffektiv løsning
Kostandseffektiv løsning

BizView er en kostnadseffektiv løsning – prisgunstig programvare og rask implementering.

Åpen løsning
Åpen løsning

BizView er en åpen løsning som ikke låser dataene dine. BizView og BizView Datastore er utviklet spesielt for å hente og lagre data i andre systemer.

Web-basert
Web-basert

Moderne web-basert systemstøtte for virksomhetsstyring med funksjonalitet for budsjett, prognose, rapportering og analyse.

Enkel integrasjon
Enkel integrasjon

Controllers eller andre administratorer kan administrere systemet og utvikle fleksible løsninger selv. BizView kan enkelt integreres med ulike datakilder og forretningssytem.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive