Økonomibistand - Hva får du med ØB Kontroll?

ØB Kontroll

Integrert med Bizview - et moderne, web-basert og helhetlig løsning for prognosearbeid, budsjettering, rapportering og analyse.

Hva får du med ØB Kontroll?

Rapportering og analyse
Raskere tilgang til aktuelle tall og statistikk direkte i din nettleser. Kombiner regnskapstall med f.eks salg/logistikk informasjon eller data fra andre systemer. I tillegg til integrasjon med Visma ERP systemer finnes det ferdige integrasjoner med en rekke andre løsninger.

Prognose og budsjett
Planlegg raskt og enkelt for fremtiden. Mange er vant til å budsjettere i Excel, men har en tung vei å gå for å se tallene i sammenheng med det reelle regnskapet. Her kan du benytte mye av vanlig Excel funksjonalitet i budsjettmodellen som er direkte integrert med ditt økonomisystem.

Workflow og samarbeid
Skap bedre kontroll og samarbeid rundt prosesser og rutiner. Distribusjon av rapporter gjøres enkelt ved å sende en link for pålogging til en webside. Sluttbrukeren får et tilpasset grensesnitt som kun gir tilgang til de rapportene og valgene brukeren har rettigheter til.

Dashboard
Effektiv kommunikasjon av virksomhetens mål og resultater.Med funksjonalitet fra MS Excel har du store muligheter for å tilpasse rapportene og den grafiske framstillingen. Du kan på denne måten lage rene dashboard eller kombinere vanlig tabellvisning av rapporter med grafer.

Skap og administrere
På egen hånd kan du vedlikehold og planlegg scenarier, rettigheter, dimensjoner m.m. Selve rapportene kan hentes ut på lokal PC i Excel for tilpasning og design. Vi har konsulenter som kan bidra hvis du har behov for det – eller ta et kurs hos oss for avansert bruk av løsningen.

Moderne teknikk og sikkerhet
ØB Kontroll er på en Microsoft basert standard teknisk plattform med tilgang via vanlig nettlesere og integrert sikkerhet. Vi tilbyr ØB Kontroll som en skyløsning eller lokalt installert på din server.

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive