Økonomibistand - Oversikt

ØB Kontroll

Integrert med Bizview - et moderne, web-basert og helhetlig løsning for prognosearbeid, budsjettering, rapportering og analyse.

ØB Kontroll

ØB Kontroll er Økonomibistand sin egen løsning for de som ønsker mer enn en standard rapporteringsløsning. I tillegg til å dekke de vanlige behovene man har for rapporter fra et økonomisystem, gir ØB Kontroll store muligheter for blant annet å tilpasse eller lage helt nye rapporter. Dette gjøres i et grensesnitt som er basert på vanlig MS Excel, som er kjent for de fleste.

De fleste av MS Excel funksjoner og formler fungerer direkte i ØB Kontroll. Rapporten gir mulighet for drilldown i flere nivåer og med oppslag mot scannet dokument i Visma Dokumentsenter.

 

 

ØB Kontroll inneholder følgende standardrapporter:
• Resultatrapport komprimert
• Balanserapport komprimert
• Balanserapport utvidet
• Resultat pr. periode
• Resultat detaljer
• Saldo pr. konto
• Saldo pr. avdeling
• Saldo pr. prosjekt
• Saldo pr. kontogruppe
• Aldersfordeling kunde
• Kunde transaksjoner
• Aldersfordeling leverandør
• Transaksjoner leverandør
• Prosjektoversikt

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive