Rapportering & BI

Rapportering & BI

Gå til kontaktskjema

Business Intelligence

Vi leverer forskjellige løsninger for rapportering  og Business Intelligence (BI). Med disse dekker vi de fleste behov enten det gjelder tradisjonelle rapporter, analyse, avanserte dashboard eller budsjett med prognose. De fleste løsningene gir også mulighet for å lage/tilpasse rapporter selv uten bistand fra konsulent.

VB Online

Med VB Online jobber man i Visma Business og Visma Dokumentsenter uten å ha programmene installert. Vi har flyttet Visma Business sin programkode ut på webben. På den måten kan tunge ekspertbrukere benytte Visma Business på tradisjonell måte, mens “lette” brukere kan benytte for eksempel mobilen til å registrere timer eller sjekke regnskapstall

Les mer
Microsoft Power BI

Power BI er Microsoft sin BI løsning som kan benyttes mot ethvert ERP system eller datakilde. Løsningen er sterk på grafisk framstilling og dashboards. Drag & drop gjør at det er enkelt å lage og tilpasse rapporter selv. Power Bi er tett integrert med Office 365 pakken.

Les mer
OneStop Reporting

OneStop Reporting er designet for å være et verktøy som oppfyller kravene og behovene til økonomiavdelingen når det gjelder rapportering og budsjettering. I tillegg dekker OneStop Reporting også andre områder, som prognoser, kontantstrømanalyse, konsolidering og KPI-rapportering.

Les mer
ØB kontroll

Dette er Økonomibistand sin egen løsning for de som ønsker mer enn en standard rapporteringsløsning. ØB Kontroll består av en pakke på 14 standardrapporter i Bizview som vi har laget for at du skal kunne komme raskt i gang.

Les mer
BizView

En moderne web-basert helhetsløsning for prognosearbeid, budsjettering, rapportering og analyse. Brukere på alle nivåer kan på en enkel måte få tilgang til relevant beslutnings-informasjon, og via denne få beslutningsstøtte. Hele organisasjonen kan raskt endre og justere sine prognoser og planer.

Les mer

Våre leverandører