BizView

Avansert BI løsning

BizView er en moderne web-basert helhetsløsning for prognosearbeid, budsjettering, rapportering og analyse. Brukere på alle nivåer kan på en enkel måte få tilgang til relevant informasjon. BizView kan kobles opp mot og brukes som rapporteringssystem mot mange ulike datakilder; ERP-systemer, databaser Acces, Excel mm. Vi har standardiserte integrasjons-muligheter til flere økonomisystemer. Løsningen er skalerbar og  kan håndtere alt fra enkle behov til kompliserte krav med for effektiv virksomhetsstyring.

 

Rapporter for

 

Mulighet for å designe rapporter selv

Gjennom det unike Excel-liknende brukergrensesnittet kan du selv endre eksisterende rapporter eller designe egne helt nye rapporter eller dashboard.

 

Redigering av rapporter for Visma

 

 • Excel “look-and-feel”
 • Ekstremt fleksibel med Excel f(x), db logikk, skript
 • Dashboard med sammensatte data
 • Flere datakilder, versjoner, verdityper, tidsenheter
 • Støtte for godkjenning i Workflow
 • Kan Integreres med Qlick og PowerBI

 

Budsjett og Prognose for Visma

Ved

å budsjettere i Bizview får dere en ekte budsjettløsning som er tett integrert med Visma Global, Business eller visma.net. Den henter inn historiske tall, genererer automatisk budsjettforslag basert på historikk og støtter rullerende budsjett med versjonshåndtering. Løsningen kan tilpasses avanserte selskapsstrukturer med flere kostsentre eller andre spesielle behov.

Budsjett for Visma

 

 • Effektiv og hurtig planlegging direkte i nettleseren
 • Lag alt fra enkle til ekstremt komplekse løsninger
 • Automatiserte funksjoner for bl.a periodisering
 • Støtte for tekst og kommentarer
 • Ubegrensede antall planleggingsscenarier
 • Koordiner arbeidet ved hjelp av godkjenningsprosesser
 • Integrere skjema i Intranet eller Sharepoint
 • Sikker sentralisert lagring av data

Bizview med ØB Kontroll

ØB Kontroll er Økonomibistand sin egen løsning for de som ønsker mer enn en standard rapporteringsløsning.

ØB Kontroll er en pakke på 14 standardrapporter i Bizview som vi har laget for at du skal kunne komme raskt i gang. Disse kan benyttes som grunnlag for videre tilpasning hvis man ønsker det. ​I tillegg til å dekke de vanlige behovene man har for rapporter fra et økonomisystem, gir ØB Kontroll store muligheter for blant annet å tilpasse eller lage helt nye rapporter. Dette gjøres i et grensesnitt som er basert på vanlig MS Excel, som er kjent for de fleste.

Vil du vite mer?

Jan Erik Knutsen
Leder BI & IKT
464 00 515
Epost