OneStop Reporting

En komplett Business Intelligence løsning

OneStop Reporting har rapporterings-, budsjetterings- og analyseverktøy for bedrifter i alle sektorer.

Løsningen er designet for å være et verktøy som oppfyller kravene og behovene til økonomiavdelingen når det gjelder rapportering og budsjettering. I tillegg dekker OneStop Reporting også andre områder, som prognoser, kontantstrømanalyse, konsolidering og KPI-rapportering. Løsningen er rask å komme i gang med og det er enkelt å lage rapporter ved hjelp av drag&drop funksjonalitet.

 

Enkelt og raskt å komme i gang.

OneStop Reporting leverer ferdige koblinger mot Visma Business, Visma Global og Visma.net. Det er dermed veldig enkelt å komme igang med løsningen. De mange standardrapportene som følger med i, gjør at du kan ta i bruk løsningen fra første dag. Det er eget videobibliotek som viser deg hvordan du bruker rapportene og lager dine egne varianter.

 

Skalerbar rapportering

Med OneStop Reporting følger det med et sett av standardrapporter og budsjettformularer, klare til bruk. Rapporter og budsjettformularer i OneStop Reporting er maler som kan brukes for flere klienter. Du kan enkelt sette sammen egne rapportpakker og legge til kommentar i rapportene, før publisering.

 

Enkelt å lage rapporter

OneStop Reporting tilbyr Excel- grensesnitt for design og redigering av rapport- og budsjettmaler. I modulen Report Designer jobber du med dra-og-slipp funksjonalitet, noe som forenkler rapportdesign prosessen betydeligere.Du kan også legge på drill-down til underliggende transaksjoner og med integrasjon mot Visma dokumentsenter kan du se bilagene dine.

Onestop webinar  – Komplett tallherredømme

Her kan du se opptak fra webinaret vi holdt om Onestop Reporting tidligere i år:

Onestop Reporting for regnskapsbyråer

OneStop Reporting er spesielt tilpasset for regnskapsbyråer og deres kunder. Regnskapsfører kan styre rapporteringsportalen og selv bestemme hvordan og når kunder skal få tilgang til oppdaterte rapporter. I tillegg vil man kunne tilby kunder rapporter innen andre områder, som salgstatistikker, prognoser, kontantstrømanalyse, konsolidering og KPI-rapportering.

Rapporteringsløsningen for regnskapsbyråer og deres kunder

 • Tilpasset månedspakke med ferdige rapporter med egne kommentarsider.
 • Distribusjon via web portal eller på epost som pdf.
 • Byrået styrer selv tilgang til rapportene.
 • Kunden kan få online tilgang med mulighet for drilldown.
 • Lag egne rapporter og tilby tilpassede rapporter til kunder.
 • Egen abonnementsmodell for regnskapsbyråer – fritt antall brukere hos kunder.

Budsjettering med OneStop Reporting

Onestop Reporting har en budsjettløsning som er tett integrert med Visma Global, Visma Business og visma.net.

Med OneStop Reporting sin budsjettmodul følger det med en budsjettpakke. Den inneholder ni ulike budsjetter, med tilhørende resultat- og balanserapporter. Budsjettpakken kan benyttes som den er, eller tilpasses ved behov. Når du budsjetterer med Onestop Reporting har du hele tiden tilgang til historiske tall fra Visma som vises direkte i budsjettmodellene.

 

Med Onestop Reporting budsjett får du:

 • Ferdige budsjettmaler
 • Enkelt å tilpasse/lage egne budsjettmodeller
 • Webbasert  – ingen lokale Excel-filer
 • Arbeidsflyt – enkelt å følge opp budsjettprosessen
 • Støttefunksjoner som fordelingsnøkler, prosentbasert kalkuleringer og historiske tall.
 • Versjonshåndtering og rullerende budsjett/prognose