Rapportering og Analyse

Visma Rapportering og Analyse er en webbasert rapporteringsløsning som gir alle ansatte enkel tilgang til den informasjonen de ønsker fra forretningssystemene bedriften benytter. Løsningen leveres med et utvalg av standardrapporter som bl.a. lar deg overvåke produktivitet, resultat og forbruk.