Økonomibistand - Rapportering og Analyse

Rapportering og Analyse

ØkonomiBistand er forhandler av disse programmene:

VISMA RAPPORTERING OG ANALYSE
Visma Rapportering og Analyse er en webbasert rapporteringsløsning som gir alle ansatte enkel tilgang til den informasjonen de ønsker fra forretningssystemene bedriften benytter. Løsningen leveres med et utvalg av standardrapporter som bl.a. lar deg overvåke produktivitet, resultat og forbruk. 

ØB KONTROLL
ØB Kontroll er Økonomibistand sin egen løsning for de som ønsker mer enn en standard rapporteringsløsning. I tillegg til å dekke de vanlige behovene man har for rapporter fra et økonomisystem, gir ØB Kontroll store muligheter for blant annet å tilpasse eller lage helt nye rapporter.

BIZVIEW 8.0
BizView er en moderne web-basert helhetsløsning for prognosearbeid, budsjettering, rapportering og analyse. Brukere på alle nivåer kan på en enkel måte få tilgang til relevant beslutnings-informasjon, og via denne få beslutningsstøtte. Hele organisasjonen kan raskt endre og justere sine prognoser og planer.