Økonomibistand - oversikt

View Software

Material og Produksjonsstyring er et stadig viktigere område for norske produksjonsvirksomheter

View Software bransjeløsning

HMS er et lovforpliktet område, og dessuten har man behov for et styringsvektøy for kontroll og oversikt når man arbeider med produksjon.

Visma leverer, i samarbeid med View Software, en bransjeløsning som gir deg full oversikt, bedre kapasitetsutnyttelse, sporbarhet og god dokumentasjon i produksjonsprosessen. Med avanserte funksjoner for logistikk, produksjonsplan og prosjektstyring bidrar løsningen til å overholde leveringstider samt utnytte produksjonsapparatet maksimalt. Dette er en tilleggsmodul til Visma Business og Visma Global.

Noen av mulighetene:

 • Innkjøp, lager, ordre, fakturering, behovsberegning
 • Administrasjon av artikler, stykklister og resepter
 • Administrasjon av kalkyler, dokumenter og sporbarhet
 • Produksjonsstyring av materialer, rekvisisjoner, operasjoner, kjøreplaner
 • Produksjonsstyring av forbruk, tidsregistreringer, rapporter og etterkalkyler
 • Salgsplanlegging av prospekter, tilbud, aktiviteter og fremdrift
 • Prosjektstyring i forhold til timer, forbruk, fakturaer, regnskap
 • Budsjettering i forhold til salg, kostnader og resultater
 • Håndtering av avvik, kvalitetssystem og reklamasjoner
 • Sporbarhet på serie- og batchnummer
 • Et godt system for dokumentasjon

Les mer på view Software's nettsider

Mer informasjon?

Vi leverer et stort tilbud av produkter og tjenester som alle bidrar til å gjøre virksomhetsprosesser mer effektive