Økonomibistand - Time/prosjekt

Time/prosjekt

Timefunksjonaliteten i våre produkter forenkler, effektiviserer og kvalitetssikrer bedriftens timeregistrering, prosjektstyring og fakturering. Samtlige prosjektdeltagere har oppdatert og korrekt informasjon tilgjengelig til enhver tid. Samtidig har ledelsen tilgang til alle styringsparametere via oversiktlige rapporter.

MINTIMELISTE
minTimeliste er en IT-løsning fra Triangel som sørger for at alle bedriftens behov for registrering av timer blir dekket, og gjør det enkelt å føre timer på riktig prosjekt. Denne løsningen tilbyr moderne tilstedestempling og prosjektstempling, samt stempling mot oversiktsliste og mannskapsliste iht. byggherreforskriften.

VISMA SEVERA
Visma Severa er en moderne SaaS-løsning (programvare som tjeneste) som kombinerer prosjektstyring, ressursallokering, salgsstøtte og fakturering i én applikasjon.

UNIT4
Time, planlegging og reise. Disse tre produktene kan alle benyttes hver for seg eller i kombinasjon, og kan tilbys fullt integrert med alle løsningene Økonomibistand tilbyr for CRM, regnskap og fakturering og lønn fra Visma, Huldt & Lillevik og Superoffice.

VISMA.NET ABSENCE
Visma.net Absence er en skybasert løsning for fravær. Visma.net Absence gir ansatte en enkel oversikt over eget fravær. Ansatte registrerer/legger inn forespørsel om fravær. Alle registreringer som er gjort blir kontrollert opp mot det som allerede registrert på den ansatte, og man ser om fraværet er innenfor gjeldende regler. Løsningen er integrert med Visma Lønn.